Kunsten og kulturen skal tilbage på skoleskemaet

Foto:  Flavio Takemoto

Foto: Flavio Takemoto

Vi lever i et samfund præget af historieløshed og manglende forståelse for, at store kunstnere og tænkere har skabt den verden, vi lever i dag. Derfor er vi nødt til at få kulturen tilbage på skoleskemaet og lære fra barns ben, hvordan kunsten og kulturen i alle tider har bragt mennesker sammen og forandret og udviklet samfundet i nye retninger.

Et godt sted at starte med at sætte fokus på fremtidens kultur er blandt fremtidens kulturborgere; børnene.

Det er børnene og de unge, der igennem et stærkt kunstnerisk og kulturelt fundamentet sikrer, at vi på sigt har et demokratisk, generøst og tolerant samfund med plads til de anderledes og skæve og dem, der tænker og handler uforudsigeligt. Det er med mennesket i centrum, at de etiske og humanistiske værdier sikres, og som bliver nødvendige i morgendagens digitaliserede og fragmenterede samfund.

Kunst og kultur i børnehøjde

Derfor sagde jeg glædeligt ja til at være moderator og facilitator for konferencen Gentænk børnekultur i norden i Silkeborg i fredags, der blev arrangeret af BUM - Netværk for Børne og Ungekultur i Midtjylland.

Målet med konferencen var:

  • Vidensdeling og erfaringsudveksling
  • Tæt samarbejde og dialog
  • Styrke partnerskaber og få defineret kunstneriske kvalitet og tværfaglighed, hvor et konkret mål for konferencen er at opstarte et nyt nordisk tværgående børnekulturnetværk.

Det var en spændende og nødvendig konference, fordi den netop tager fat på kunsten og kulturens betydning – i børnehøjde. Gennem kulturen kan børn og unge udvikle deres identitet, forstå verden omkring sig og få et perspektiv, der rækker længere tilbage end blot 50-100 år – rækker længere end deres forældre og bedsteforældres generation. 

For som jeg tidligere har påpeget, så er kulturen afgørende for forståelse og sammenhængskraften i samfundet og derfor er det enormt vigtigt at fokusere på , at fødekæden for fremtidens kulturborgere er børnene og de unge. Det er dem, der skal sikre et fremtidigt stærkt og aktivt kulturliv i Danmark, for ellers vil historieløsheden blive ved med at herske.