Nye partnerskaber skal sikre kulturlivets udvikling

Christian Have er aktuel med en ny bog. I Ansvar eller Anarki tematiserer han de forskellige samfundsparters fælles ansvar for at løfte kulturlivets udvikling. Christian Have er kreativ direktør ved kommunikationsvirksomheden Have Kommunikation. Derudover er han en aktiv medspiller og debattør i det danske kulturliv, foredragsholder og forfatter. I sidste uge udgav han bogen Ansvar eller Anarki. Heri skriver han om, hvordan nye partnerskaber mellem det offentlige og det private kan være med til at sikre kulturlivets fortsatte udvikling.

Ifølge Christian Have er kulturlivet og dets organisationers fortsatte udvikling afhængig af, at vi finder flere midler til formålet i fremtiden. Uden udsigt til, at der bliver investeret flere penge i kulturlivet fra det offentliges side, mener han, at private virksomheder, fonde og organisationer kommer til at spille en større rolle i fremtiden.

Kulturområdet er et fælles ansvar – også dit
Kulturlivets udvikling er en vigtig brik i samfundet for Christian Have. Den vedrører vigtige størrelser som identitet, demokrati, værdidebat og sammenhængskraft. Han mener, at samfundets forskellige parter har et fælles ansvar for at støtte den. Også privatpersoner.

Han peger i bogen på begreber som katalytiske fonde og CCR (Cooporate Cultural Responsibility) , som begge handler om private parters samfundsmæssige medansvar. I denne sammenhæng i forhold til udviklingen og bevarelsen af et dynamisk og værdifuldt kulturliv.

Han skriver: “Kunsten og kulturen skal tilbage i centrum af samfundsudviklingen. Og det er vores alle sammens ansvar, at den kommer det.”

Hvad er det vi vil?
I bogen fokuserer Christian Have også på spørgsmålet omkring, hvor det egentlig er, vi gerne vil hen med kulturen. Og han opfordrer til en debat om emnet. For eksempel skriver han om tidens tendens til at digitalisere kunst og kultur. Han opfordrer blandt andet til debat omkring, hvor meget af kulturen vil vi digitalisere, og hvordan.

Han skriver: “Mødet mellem det digitale og det fysiske i et helt nyt tredje rum er for mig at se utrolig spændende, hvor vi vi faktisk kan finde uanede kunstneriske og kulturelle udviklingsmuligheder.”

Christian Have udgav i juni i år også bogen Kreativ Vækst Via New Media. Heri koncentrer han sig om de sociale mediers vækst og mulighederne for at bruge dem til vækst og værdiskabelse.

Du kan købe bogen Ansvar eller Anarki som E-bog her.