Personlig rådgivning

Christian Have fungerer som personlig rådgiver for en lang række forskellige mennesker, der typisk har tilknytning til den kreative sektor, kulturlivet, kommunikationshåndværket eller oplevelsesøkonomien – herunder både erhvervsfolk, politikere og mediefolk. Christian fokuserer især på personlig udvikling og strategisk karriereudvikling.

Hvert forløbs formål, varighed og omfang aftales med den enkelte, og tilbud afgives på baggrund af individuelle behov og ønsker.

Ønsker du at booke Christian Have som personlig rådgiver, kontakt da venligst hans PA Johanne Asingh på 27 20 55 42 eller johanne@have.dk.

 

Personlig udvikling

Den mindre karrierebetonede og mere helhedsorienterede personlige rådgivning. Rådgivningen tager udgangspunkt i en mindmapping af fokuspersonens personlige potentialer og muligheder i en konkurrencepræget hverdag.

Et forløb vil typisk indeholde et eller flere af de følgende elementer:

  • Hvilken retning bør karrieren have?
  • Hvad er til hindring for, at de personlige mål kan nås?
  • Hvordan kan det personlige og professionelle netværk udnyttes bedst muligt?

 

Strategisk karriereudvikling

Her sættes der fokus på følgende strategiske aspekter:

  • Definition af personlige mål og visioner
  • Tilrettelæggelse af konkrete handlingsplaner
  • Udvikling af implementeringsstrategi
  • Definition af profil og image
  • Hvordan den rette synlighed opnås i det offentlige rum og i den branche eller verden, man skal agere og fungere i
  • Medierådgivning
  • Professionel vurdering af potentialer, idéer og visioner