5 skarpe til Christian Have om hans nye bog 'Den Nye Guldalder'

Christian Have er en mand, som ganske enkelt ikke er til at komme udenom, når vi taler trekantsområdet bestående af forretning, kultur og PR.
Hans virksomhed Have PR er om noget en institution, der har branded sig godt og gedigent på kulturområdet, så når manden bag det hele begår en ny udgivelse, bliver man nysgerrig. Hvad er budskabet? Missionen? Hvad er det nye?

Læs artiklen fra Dansk Kommunikationsforening i sin fulde længde her.

Have News: November 2015

 

Bogen er ude! 

Flot modtagelse af "Den nye Guldalder – kunsten som vækstmotor". Nedenfor kan du læse, hvad en række førende kultur, medie og erhvervsfolk har sagt om bogen.

 

Kort om bogen

Det danske kulturliv står foran en ny guldalder. I hvert fald hvis kulturaktørerne og erhvervslivet begynder at indgå nye, kreative partnerskaber, som kommer begge parter til gavn. Det fastslår Christian Have i denne bog, som rummer konkrete anvisninger til, hvordan sådanne partnerskaber bør fungere – og talrige cases, der allerede har tegnet et klart billede af, at Corporate Cultural Responsibility er en mulig løsning på kulturlivets finansieringsproblemer og en motor for vækst i erhvervslivet.

Vejl. pris: 169 kr. Forlaget Underskoven. Bogen er udkommet som fysisk bog og ebog. Såfremt du ønsker et eksemplar eller flere af den fysiske bog, kan du kontakte Johanne Asingh på mail (johanne@have.dk) eller mobil (27205542). 

Marianne Jelved, tidl. Kulturminister, MF

Det er en herlig bog, fordi den underbygger, at i en ny guldalder kan mennesker og samfund hverken undvære erhvervslivets rationalitet og viden eller kunstens sanselige og æstetiske udtryk. Vi vil genopdage, at rationalitet og viden og det sanselige og æstetiske udtryk er komplementære: sammen forstærker de hinandens kraft, gør hinandens kvaliteter mere synlige og skaber en form for glæde og indseende, der forøger deres værdier. Det var det, der kendetegnede den første guldalder, en af de mest dynamiske perioder i vores historie.

 

Mogens Jensen, tidl. Handels- og Udviklingsminister og nuværende kulturordfører

Der er i Danmark kun taget spæde skridt til at udnytte de stærke synergieffekter, som ligger  i samspillet mellem kunst, erhverv og produktion. Christian Have skriver overbevisende om, hvorfor Danmark skal satse mere på dette samspil for at blive en af verdens mest kreative og innovative nationer, og giver gennem stærke cases rigtig gode erfaringer, som alle kan bruge.

 

Hanne Lindblad, tidl. CEO, Call me

Arbejdet med vores dannelsesbegreb i Tal ordentligt-bevægelsen har åbnet døren ind til en helt ny verden af muligheder, relevans og mening. Muligheder, som vi som kommerciel virksomhed tidligere slet ikke kunne se. En dyb relevans for vores samfund, som vi aldrig tidligere har haft som virksomhed, og som både kunder og ikke-kunder har responderet meget positivt på. En dyb mening, der har sendt os alle på en vildt transformerende professionel og personlig rejse.

Så arbejdet i kulturfeltet er som at få vasket sine øjne og se verden på ny. Rejsen har kontinuerligt taget Call me til nye højder, og jeg anbefaler på det varmeste alle virksomheder at turde træde ind i det berigende kulturelle felt. Det vil tage jer og jeres virksomheder til nye højder, hvis I gør det med både åben hjerne og åbent hjerte.

 

Henrik Lyding, teateranmelder, Jyllands-Posten

Midt i (endnu) en klynketid fra kulturens og kunstens verden kommer Christian Have med en gevaldig vitaminindsprøjning. Vi skal ikke klynke os ud af problemerne, vi skal samarbejde, siger han. Finde nye partnerskaber indenfor erhvervslivet, der kan berige begge parter. Og han nøjes ikke med at foreslå det – han giver i sin fine og letlæste bog en begavet opskrift på, hvordan det kan foregå. Denne bog kan forhåbentlig sætte nye tanker i gang – hos både kulturen og hos erhvervslivet. Til gavn og glæde for dem begge – og for alle os andre.

 

John Norden, direktør, Mybanker

I en talverden, hvor virksomheder, kunstnerne og samfundet søger efter den nye fremtid for alle i Danmark, giver Christians nye bog et uvurderligt mentalt spark i den rigtige retning. Det er en must-read-bog for alle, der vil være med til at skabe en platform for sig selv, og os andre i en forandringernes tidsalder.

 

Stine Bosse, erhvervsleder

Kultur kan formidle, forandre og folkeliggøre – også svært stof. Derfor er der i vores tid med store forandringer i gang brug for kultur. Både i erhvervslivet og i vores samliv i øvrigt. 

Når vi køber ind på nettet, dater via nettet og i det hele taget får færre naturlige mødesteder, bliver kultur udbud helt i centrum for vores trivsel. Vi spiser ude sammen, vi ser film sammen, vi ser teater sammen, og vi ser på kunst sammen. Men vi køber toiletpapir, rengøringsmidler og mælk hver for sig på nettet.

 

Sebastian Nyboe, erhvervspsykologisk rådgiver, foredragsholder og forfatter

En super relevant og inspirerende bog om kunstens betydning i erhvervslivet. Det er netop i brydningen mellem det forunderlige og det praktiske, at mange nye ideer opstår – så det kan kun gå for langsomt med at få kunsten til at “forstyrre” vanetænkningen i erhvervslivet. 

 

Carsten Holst, chef for Filmby Aarhus og Den Vestdanske Filmpulje

Kultur, kreativitet og kunst er tre vigtige samfundsmæssige begreber, som i mange år har været styrende og støttet mest af ud fra de bløde værdiers agenda. Uantasteligheden ved kunsten på kunstens præmisser har været driver for samfundsmæssige debatter og politiske agendaer, upåagtet de større og større erhvervsmæssige potentialer, der uomtvisteligt udfoldes i takt med f.eks. den digitale revolution, som skaber nye virksomheder på nye platforme i nye faglige konstellationer, og samtidig store kulturelle oplevelser og indimellem stor kunst.

Christian Haves bog er en vigtig og interessant beskrivelse og perspektivering af disse begreber som grundstammen på vores samfund og menneskelige tilgang til os selv og hinanden, men Have tør også gøre op med kunsten alene som grundforskning, og den enkelte kunstners nødvendige udtryksbehov, som nok er væsentlige, men som hverken bør og kan stå alene. Christian Have diskuterer kunst og kultur som en vigtig vækstmotor i vores samfund helt generelt, og jeg mener, at der er et stort behov for denne diskussion. Både fagligt, erhvervsmæssigt og politisk. Ikke på bekostning af kunsten, kreativiteten og kulturen, men som en styrkelse af disse tre vigtige skabelses- og indsatsområder, så der kommer flere uddannelser, bedre muligheder for de udøvende og stærkere økonomier på områderne i fremtiden. 

Danmark burde have en stærk national satsning i samarbejde med eksisterende regionale aktører i hele landet på de kreative industrier. En satsning som sikre fødekæden og samarbejder tæt med erhvervslivet, som i stor udstrækning allerede bruger de unikke kompetencer, vi har her i landet – inden for bl.a. film og medier, arkitektur, mode og design.

Denne diskussion kan gerne starte her med Christians Haves bog.

 

Omtaler og interviews bragt i forbindelse med udgivelsen

 

 

Kapitalen kan give kunsten nyt liv

En musikvideo finansieret af et bilmærke. Lyder det som et rædselsscenarie? Det burde det ikke, skriver debattør i ny bog.

Ligesom forbrugere i dag forventer, at store virksomheder tager et socialt ansvar og afholder sig fra børnearbejde og miljøsvineri, er begrebet CCR – corporate cultural responsibility – allerede ved at være et buzzword internationalt.

Selv om der ikke for alvor er kommet skub i partnerskaberne mellem kultur og erhvervsliv herhjemme, har udsigterne længe været der. Allerede i 2005 meldte Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre sig skeptiske over for »øget kommerciel forurening af kunstens og kulturens rum«, som de forudså var på trapperne.

De frygtede blandt andet, at private firmaers indblanding kunne betyde mindre kunstnerisk frihed og føre til en nedprioritering af den offentlige støtte til kunst og kultur.

Bekymringen er uundgåelig i en kulturverden, hvor det kommercielle ofte står som fjende nummer 1. Mener Christian Have og co. virkelig, at der også fremover vil være plads til al den kunst, der råber ad storkapitalen, hvis det pludselig er her, pengene kommer fra? Kan kunsten og kulturen undgå at blive bundet? Fattig? Tandløs? Naturligvis er der gråzoner, siger Christian Have.

»Vil der komme svipsere med et logo for meget? En virksomhed, der forsøger at manipulere eller blande sig for meget? Det kan jeg love dig for. Men vi lærer ikke af det, før vi prøver det«, siger Christian Have.

En del af sådan et partnerskab kunne vel være, at kulturaktøren – hvad end det er en billedkunstner, et teater eller en sanger – bliver bedt om at nævne eller inkorporere firmaets navn eller værdier? Er det frihed? »Det er jo op til hver enkelt kunstner.

Der vil være nogle, der synes, det er relevant at tage noget med fra virksomheden, problematisere eller bringe det op på en skæv måde. Det kan vi ikke opsætte regler for. Men vi kan opsætte regler for, at man skal have aftalt det, så det står fuldstændig klart for publikum«, siger han.

Han henviser til, at der i forvejen »ikke er nogen i dag, der får en check sendt, uden at der er betingelser tilknyttet: »Med den offentlige støtte og fondsstøtte kommer der jo også nogle og siger: Vi ønsker sådan, vi vil have dokumentation og se resultater«, siger han og minder i øvrigt om, at nogle af de værker, der i dag betragtes som den ypperste kunst, er blevet til i partnerskab med en rig køber – såsom Michelangelos loftsfreskoer i Det Sixtinske Kapel malet på bestilling af pave Julius II.

Kultur, kig til sporten
Det er ifølge Christian Have beviset på, at kunsten kan beholde sin frihed, selv om markedet blander sig.

»Hvis det her mindset kunne udvikles, kan den lokale vvs’er i Børkop også indgå samarbejde med Fredericia Teater, når det mangler penge«, siger han.

Hvad skal overbevise vvs’eren i Børkop? »Han skal overbevises om, at der er andre, der gør det. At teatret er et rum, hvor man kan mødes med andre erhvervsdrivende og komme i snak med de potentielle kunder og forretningspartnere, som man ikke møder uden videre«, siger Christian Have og sammenligner med sportsverdenens succes med at etablere sig som netværksplatform for erhvervslivet.

»Mange af dem, der er samarbejdspartnere med FCK, kommer jo til kampene for netværkets skyld, ikke for fodbolden. Men det er sporten, der samler dem. Det kan kulturen også«. Konkret foreslår Christian Have, at det offentlige »som et plaster på såret for de 600 kulturmillioner, der skal spares«, giver midler til, at landets kommuner kan etablere platforme, hvor parterne kan møde hinanden; arrangementer, tænketanke og lokale og regionale udvalg.

Hos KulturErhverv ser man også behov for, at politikerne mere aktivt går med på den bølge, de mener er i gang.

»Det handler især om tonen; at vi ikke deler det op på den måde mellem kultur og erhverv, men ser, at samarbejde mellem de to kan være virkelig værdifuldt«. Christian Have kan ikke garantere, at de 600 millioner, kulturen skal spare, kan findes på den her måde. Men hvis processerne begynder nu, lover han en »markant millionindsprøjtning« til kulturen i løbet af 5-10 år. Og lige så interessante gevinster for de virksomheder, der involverer sig. Han tror sådan set slet ikke, at der behøver at være en øvre grænse for, hvad kulturen kan hente af penge, siger han.

»Men det tager tid at opbygge bæredygtige partnerskaber, og det bliver en udfordring«.

Bragt i Politiken den 22. oktober 2015.

Øget kunststøtte er garant for ytringsfrihed

Der er et argument, der lyder, at den kunstneriske ytringsfrihed er forudsætningen for den generelle samfundsmæssige ytringsfrihed. Godtager vi dette argument, stiller det kunsten og kulturen i et andet lys, end vi almindeligvis betragter den i. I mit foregående indlæg i dette tema præsenterede jeg netop dette argument. Jeg påpegede, at det er når, vi udtrykker os kunstnerisk, at vi tillader os selv at være mest radikale. Fordi vi i kunsten ikke er bundet af de regler og normer, der kendetegner vores øvrige liv, hvor vi agerer i henholdsvis en politisk, religiøs, familiær og professionel kontekst. Fordi vi i kunsten kan vi give udtryk for, hvordan verden kunne se ud på en helt anden måde – og hvordan vi egentlig opfatter den, når førnævnte bindinger er lagt på hylden.

Selve demokratiets livsnerve
Dermed er det gennem kunsten, at vi har en helt særlig mulighed for at lægge kimen til den samfundsmæssige forandring og udvikling.

Dette gør kunsten – og kulturen i bredere forstand – til så meget mere end underholdning, billetsalg, oplevelsesøkonomi, hitlister eller tidsfordriv forbeholdt et vist udsnit af befolkningen. Det gør kunsten til selve demokratiets livsnerve. Til noget virkelig dyrebart, som vi derfor må værne om.

Sats langt mere på kunst og kultur
Ét aspekt er at sikre selve den kunstneriske ytringsfrihed. Et andet er at sikre den højest mulige kvalitet af ytringerne. For des mere begavede, skarpe og originale disse ytringer er, jo mere værdi har de set i dette perspektiv. Jo mere vil de modarbejde vores egen intolerance, de ekstremistiske gruppers intellektuelle bevægelsesfrihed – og dermed de samfundsmæssige konfrontationer, der kan koste dyrt på helt andre budgetter.

Derfor bør vi satse mere markant på kunsten og kulturen og skabe langt bedre rammebetingelser for den kunstneriske skabelse.

Lad os opruste kunststøtten og kulturbudgetterne. Lad os forbedre de kunstneriske formidlingsplatforme og sikre langt bedre driftsvilkår for institutionerne. Lad os opprioritere drama- og forfatterskolerne og de øvrige kunstneriske uddannelser. Lad os skabe initiativer for børn og unge og i samme åndedrag indse, at den kreative folkeskole ikke blot er en hyggelig idé, men en decideret nødvendighed. Og lad os bruge kræfter på talentudvikling og sikre den stærkest mulige fødekæde, der kan sikre, at den bedst mulige kunst når ud til det størst mulige publikum.

Frie kunstneriske ytringer gør samfundet mindre sårbart
Det samfund, der tør opmuntre til skarpe, frie og begavede kunstneriske ytringer, er et samfund med minimal risiko for at bukke under for ekstremistiske bevægelser og tankemønstre.

Ingen demokratiindskrænkende tilnærmelser går fri i sådan et samfund. Ethvert forsøg på at begrænse ytringsfriheden vil blive mødt af billedkunstens pensel, teatrets udtryk, musikkens noder, filmens fagter og litteraturens skarpe pen. Og det vil blive diskuteret af publikum, af det øvrige kulturliv, af den frie presse og af de folkevalgte politikere.

Den bedste måde at sikre ytringsfriheden på
Med ikke mindst Salman Rushdie, Kurt Westergaard, Charlie Hebdo og Krudttønden, har vi allerede talrige eksempler på de kræfter, der ønsker at begrænse den kunstneriske ytringsfrihed. Og det gør de, fordi den er så vigtig – fordi den netop er værd at gå efter.

Der er ingen bedre måde at sikre ytringsfriheden på, end ved at have et rigt og mangfoldigt kunst- og kulturliv. Og det er hovedårsagen til, at vores investering i dette område bør være markant større.

Bragt på Altinget.dk d. 29. september 2015.

Have News: Oktober 2015

Ny bog på vej: Den Nye Guldalder - kunsten som vækstmotor

Hvad gør kulturlivet, når der skal spares 600 millioner kroner? Faktisk står det danske kulturliv foran en ny guldalder. I hvert fald hvis kulturaktørerne og erhvervslivet begynder at indgå nye, kreative partnerskaber, som kommer begge parter til gavn. Det fastslår jeg i min nye bog, Den Nye Guldalder: Kunsten som vækstmotor, der udkommer den 6. november. Bogen rummer konkrete anvisninger til, hvordan sådanne partnerskaber bør fungere – og talrige cases, der allerede har tegnet et klart billede af, at Corporate Cultural Responsibility er en mulig løsning på kulturlivets finansieringsproblemer.

Vi skal til at anskue kunsten og kulturen som noget, der kan berige, forbedre og optimere såvel samfundet som det offentlige, erhvervslivet og den generelle trivsel, hvis vi vel at mærke udnytter kunstens og kulturens potentiale. Dette kan ske, hvis vi laver nye former for partnerskaber mellem kunsten og kulturen på den ene side, og erhvervslivet og det offentlige på den anden.

Vejl. pris: 169 kr. Forlaget Underskoven. Udkommer både som fysisk bog og e-bog. Såfremt du ønsker et eksemplar eller flere af den fysiske bog kan du kontakte Johanne Asingh på mail (johanne@have.dk) eller mobil (27205542). 

 

 

Bogforum: paneldebat om de nye partnerskaber mellem kultur- og erhvervsliv

Samme dag som bogudgivelsen, altså den 6. november kl. 12:30 på BogForums Store Scene, er jeg vært for en paneldebat om de nye partnerskaber mellem kultur- og erhvervslivet. Her vil Corporate Cultural Responsibility og områdets muligheder, gråzoner og udfordringer blive diskuteret. Hvordan kan vi arbejde mod en mulig tredeling, hvor staten fortsat står for driften af kulturområdet; fondene står for at støtte konkrete projekter, mens det private erhvervsliv via CCR står for at sikre den nødvendige udvikling af kulturområdet, som skal sikre dets eksistens og legitimitet på sigt?

Deltagerne er blandt andre kulturminister Bertel Haarder (V) og dennes forgænger, Marianne Jelved (R) samt tidligere udviklings- og handelsminister og nuværende kulturordfører Mogens Jensen (S).

Du kan læse mere om BogForum på deres hjemmeside og om selve debatten her

 

 

 

 

Artbeat Priserne 2016: Hvem er Danmarks bedste kulturformidlere?

Så er tiden kommet til, at vinderne af Artbeat Priserne 2016 skal lokaliseres. Og alle kan indstille kandidater.

Direktør Michael Feder har sagt følgende om Artbeat Prisernes relevans:

Vi befinder os midt i en medierevolution, hvor mediebilledet og -forbruget bliver mere og mere fragmenteret. Men vi skal ikke blot lade os rive ukritisk med, når de teknologiske vinde blæser så kraftigt, som de gør i disse år. Tværtimod skal vi gøre os ekstra umage for at navigere i den rigtige retning, så vi bedst muligt sikrer vilkårene for formidling af høj kvalitet inden for kunst, kultur og kommunikation. Kombinationen af det kunstneriske og det formidlingsmæssige er afgørende. Det er dette krydsfelt, der vil kendetegne fremtidens formidling, og derfor er det naturligt at sætte fokus på det gennem en pris som denne.

Læs mere om Artbeat Priserne på hjemmesiden og kontakt venligst Johanne Asingh for indstilling på mail (johanne@have.dk) eller mobil (27205542).  

 

Læseinspiration

Her er en artikel om den yderst interessant kunstner og formidler Kohei Nawa. 

Du kan læse mine to nyeste artikler bragt på Altinget.dk. Her om den væsentlige dialog og her om, hvordan vi sammen kan skabe udvikling af kulturområdet på trods af store nedskæringer.