Nye bøger af Christian Have

Ansvar-eller-anarki.jpg

"ANSVAR ELLER ANARKI": Ny bog om kunstens og kulturens dilemmaer og potentialer

Hvad vil vi med vores kulturpolitik? Hvilken nytte skal kunsten tjene? Hvordan kan kunsten og kulturen bevæge sig aktivt ind på erhvervsmæssige områder og dermed skabe ny vækst og udvikling, der ikke er bundet op på et økonomisk rationale? Hvordan kan konkrete bud på nye ledelses- og organisationsstrukturer inspireret af kunsten og kulturen se ud? Og hvordan kan vi bruge kunst og kultur som en løftestang for en fortsat demokratisk udvikling i vores samfund?

I Ansvar eller Anarki stiller Christian Have skarpt på de presserende kulturpolitiske udfordringer, som vi i de vestlige samfund står overfor netop nu, og giver aktive og konkrete råd til, hvordan vi i fremtiden kan sikre at et nyt kulturelt ansvar spirer frem overalt i samfundet gennem et nyt transformativt kulturbegreb.

Han udfordrer desuden en række vedtagene paradigmer om bl.a. kultur versus erhvervsliv, kunstens nytteværdi, forskellen mellem eventkultur og bæredygtig kultur, kunsternes selvforståelse, kulturinstitutionernes kulturelle ansvarsforskubbelse og viser, hvordan virksomhedernes sociale ansvar i virkeligheden skal udvides radikalt i et helt nyt begreb.

CCR – Corporate Cultural Responsibility.

Du kan købe bogen her.

★★★★ i Berlingske

”KREATIV VÆKST VIA NEW MEDIA” Er udkommet på DJØF Forlag

De medier, der bærer vores kommunikation, har ændret sig radikalt de seneste år – og de fortsætter med stor hast at udvikle sig. Dette vil naturligt påvirke vore organisationer og den måde, vi leder organisationerne på. I professionelt øjemed ligger værdien af de sociale medier i udvekslingen af dynamiske relationer, og det er afgørende, at vi får afklaret, hvad vi skal bruge disse til i et strategisk perspektiv.

Det er disse konsekvenser, potentialer og ledelsesmæssige udfordringer, som Christian Have med denne bog sætter et konkret fokus på. Et af hovedformålene med bogen er samtidig også at vise, hvordan kreativ vækst kan skabes ved at benytte sociale medier som ledelsesværktøjer – og ved proaktivt at tænke dem ind i virksomheder og organisationer generelt.

Gennem en bred vifte af cases afdækkes, hvilke parametre der gør sig gældende i det sociale medieunivers. Heraf kan man uddrage tendenser, lade sig inspirere, afprøve tilgangene og generelt bruge pointerne og anvisningerne i sine egne daglige beslutningsprocesser.

Du kan købe bogen her.