Ny bog af Christian Have: Det kreative Danmark – kultur, erhverv og fremtidens partnerskaber

Sammen med mere end 25 topfolk fra kulturlivet, erhvervslivet, turismesektoren og fondsverdenen går Christian Have med sin tiende bog efter at indfri Danmarks kreative potentiale. Bogen rummer en bred vifte af cases og ti dybdegående interviews med aktører, der allerede har gjort sig erfaringer med at kickstarte den kreative udvikling.

Christian Have – Det kreative Danmark – forside.jpg

Der er aktuelt et exceptionelt momentum for at indfri det kreative Danmarks potentiale.

Et potentiale, som kommer til udtryk i det særlige danske DNA og det menneskesyn, de værdier og den kulturarv, som dette DNA indeholder. I uddannelsessystemet, det danske blik for talentudvikling og evnen til at imødekomme digitaliseringen på en innovativ måde – og ikke mindst i den imponerende position, som den kreative sektor allerede har opnået i det danske erhvervsliv. (Se nøgletal herunder.)

Med sin tiende bog ønsker Christian Have at inspirere alle relevante aktører, der har lyst til og mod på at bidrage til denne spændende og banebrydende proces.

I sine tidligere bøger har Have primært brugt kræfterne på at præsentere sine egne ideer og visioner for det danske samfund og kulturlivet i særdeleshed. Denne gang lader han en bred vifte af landets mest indsigtsfulde mennesker komme til orde, og dermed indtager Have først og fremmest rollen som ordstyrer og samtalepartner.

Inspirerende cases og dybdegående interviews

Mere end 25 topfolk fra kulturlivet, erhvervslivet, turismesektoren og fondsverdenen er blevet interviewet til bogen – herunder de følgende:

 • Brian Mikkelsen, direktør, Dansk Erhverv

 • Mette Bock, kirke- og kulturminister, Liberal Alliance

 • Stine Bosse, tidl. topchef for Tryg Forsikring, og bestyrelsesformand for bl.a. BankNordik, Tele Greenland og Nunaoil A/S

 • Bertel Haarder, MF og bl.a. tidl. kulturminister, Venstre

 • Jacob Holm, adm. direktør, Fritz Hansen, og formand for Erhvervsministeriets Vækstteam for Kreative Erhverv

 • Mads Øvlisen, tidl. adm. direktør og bestyrelsesformand, Novo Nordisk

 • Uffe Elbæk, formand, Alternativet

 • Anna Porse Nielsen, direktør, Seismonaut

 • Søren Møller, teaterchef, Fredericia Teater

 • Lennart Lajboschitz, direktør, Mitco, og grundlægger, Tiger og Folkehuset Absalon

Bogen går i dybden med en række af de mest prominente og inspirerende eksempler på nye, kreative partnerskaber, der går på tværs af det kreative og kommercielle. 

Derudover rummer bogen 10 dybdegående interviews med aktører, der allerede har gjort sig værdifulde erfaringer med at etablere de initiativer, projekter og rammer, som kan kickstarte den kreative udvikling i éns institution eller virksomhed.

Ud af komfortzonen

”Mangfoldigheden af meninger og erfaringer, som bogen repræsenterer, ser jeg som dens helt store styrke. Mit håb er således, at det netop er indblikket i, hvordan aktører uden for éns eget felt tænker, der vil vise sig at være allermest inspirerende for bogens læsere,” fortæller Have i bogens forord, hvor han forklarer videre:

”En vigtig mission med bogen er nemlig at få det brede spektrum af aktører til at forlade deres komfortzone. Til at tænke nye tanker og generere nye ideer. Til at indse potentialet i at samarbejde med aktører og institutioner, man hidtil har været skeptisk overfor. Det er netop i krydsbefrugtningen af det kreative og kommercielle, at potentialet er allerstørst. Naturligvis for de involverede parter, men så sandelig også for samfundet som helhed.”

Bogen ligger i direkte forlængelse af det arbejde, som Have var med til at udføre i Erhvervsministeriets Vækstteam for Kreative Erhverv, og som rummede 21 konkrete anbefalinger til regeringen, der blev præsenteret i oktober 2018. Mange af disse anbefalinger er inkorporeret i bogen, som således søger at bidrage til indfrielsen af den vision, som Vækstteamet formulerede:

”Danmark skal i 2025 være et internationalt førende vækstmiljø for kreative erhverv, hvor innovation skabes med mennesket og kloden i centrum.”

Bogen udkommer den 1. april på Muusmann Forlag. Forudbestil bogen her.

Den kreative sektors potentiale

 • I 2016 beskæftigede den kreative sektor ca. 79.000 personer, hvilket svarer til omtrent 6 % af den samlede arbejdsstyrke i det private erhvervsliv.

 • Den årlige omsætning var samme år på 234 mia. kr., mens værditilvæksten var på 63 mia. kr., og via selskabsskatten blev statskassen 6 mia. kr. rigere.

 • Medtager man de afledte effekter – det vil sige den værdi, som den kreative sektor skaber hos underleverandører og andre erhverv – understøttede de kreative erhverv hele 117.000 arbejdspladser, mens de skabte 93 mia. kr. i værditilvækst, omsatte for 348 mia. kr. og bidrog med 8 mia. til statskassen.

 • Til sammenligning omsætter life science-industrien og vindmølleindustrien for henholdsvis 170 og 89 mia. kr. over for de kreative erhvervs 234 mia., mens den maritime erhvervsklynge Det Blå Danmark beskæftiger 60.000 personer over for den kreative sektors 79.000.

 • Den kreative sektors eksport var i 2009 på 43 mia. kr., og i 2016 var den mere end fordoblet til 92 mia. kr. Dermed udgjorde sektoren mere end 8 % af den samlede danske eksport, og sektoren har haft en eksportvækst, der er næsten dobbelt så stor som den samlede danske eksport.


Den kreative sektors fire undersektorer

 • Den audiovisuelle industri (film, tv, musik, gaming, festivaler og kulturevents mv.)

 • Mode, møbler og interiør

 • Design og arkitektur

 • Forlag, reklame og kommunikation