Kreativ vækst er med til at sikre kernevelfærden

En sektor, der omsætter for 234 milliarder kroner, fylder 6 milliarder i statskassen og beskæftiger 79.000 personer, er en sektor, man må tage alvorligt – uanset politisk ståsted.

Med den netop publicerede rapport fra Erhvervsministeriets Vækstteam for Kreative Erhverv, er det blevet påvist, hvor vigtig denne sektor er og fortsat vil være for Danmarks fremtid og vækst.

Til sammenligning omsætter life science-industrien for 170 milliarder kroner, mens vindmølleindustrien omsætter for 89 milliarder kroner. Den maritime erhvervsklynge, Det Blå Danmark, beskæftiger 60.000 personer, hvilket blot er cirka 75 procent af den andel, de kreative erhverv beskæftiger.

Den samlede danske eksport vokser med 2,4 procent om året. I perioden 2008-2016 er de kreative erhvervs eksport imidlertid vokset med hele 4,2 procent.

Følges Vækstteamets anbefalinger, vurderes det desuden, at eksporten kan øges med 50 procent frem mod 2025 – svarende til 46 milliarder kroner.

Bør blive et centralt valgtema

Det kan siges ganske kort: Skal vores lands fortsatte vækst og succes sikres, kræver det, at vi prioriterer de kreative erhverv på niveau med klimaet og miljøet.

De to områder kan oplagt gå hånd i hånd, for de er begge afgørende for den menneskelige trivsel og udvikling.

Der venter et folketingsvalg lige om hjørnet, og Danmarks uomtvistelige styrkeposition inden for de kreative erhverv bør således udgøre et centralt fokusområde i valgkampen.

Der skal nemlig både erhvervs-, uddannelses- og kulturpolitiske tiltag til, hvis det kreative potentiale skal indfries.

21 anbefalinger fordelt på 5 indsatsområder

Vækstteamets rapport rummer 21 konkrete anbefalinger til, hvordan Danmarks kreative vækst kan sikres. De er fordelt på fem indsatsområder:

  1. Innovationen skal styrkes gennem kreative kompetencer og tværfaglighed

  2. Adgangen til risikovillig kapital skal øge investeringerne i nye og digitale forretninger

  3. Et bedre samspil mellem det offentlige og private skal danne grobund for innovative udviklingsmiljøer

  4. Immaterielle rettigheder skal håndhæves markant bedre og hermed fremme et velfungerende marked for kreativt indhold

  5. En fælles fortælling om Danmarks kreative DNA skal sikre den internationale synlighed og en øgning af eksporten.

Rapportens overordnede vision lyder som følger: Danmark skal i 2025 være et internationalt førende vækstmiljø for kreative erhverv, hvor innovation skabes med mennesket og kloden i centrum.

Hvis anbefalingerne skal udmøntes i konkrete handlinger og initiativer, er det afgørende, at der etableres medfinansiering fra private virksomheder, fonde og den kreative sektors egne brancher – i fællesskab med det offentlige.

Sådan kunne det kreative Danmark tage sig ud

Hvis anbefalingerne følges, vil Danmark eksempelvis kunne se frem til inden længe at være hjemsted for Danish Creative Factory, som vil styrke koblingen mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.

Samtidig vil Danmark få en national platform for understøttelse af partnerskaber mellem kultur- og erhvervsliv såvel som kulturevents og projekter, der allerede har bevist deres eksportpotentiale.

Dimittendledigheden inden for de kreative fag vil dykke, og Danmark vil blive markant bedre til at tiltrække udenlandske såvel talenter som kapitalkræfter – ikke mindst fordi fortællingen om vores land i det store udland lægger markant vægt på vores kreative DNA.

Slut med skåltalerne, på med arbejdstøjet

Det første skridt mod et nyt, kreativt Danmark er, at politikerne på Christiansborg og i kommunerne læser rapporten og får inspiration til at eksekvere anbefalingerne.

Det bør være slut med skåltalerne. Arbejdstøjet skal på, og alle de frugter, der kan plukkes – både de lavt og knapt så lavt hængende – bør plukkes.

I en tid, hvor vi takket være breaking news hele tiden hører om endnu en hvidvaskning og en bankskandale i den finansielle sektor, kan vi rette blikket mod den kreative sektor og glæde os over, hvordan der her skabes både økonomisk og menneskelig vækst via kreativitet, kunst og kultur.

At vi her har et stærkt, sammenhængende eksempel på, hvad vi som danskere kan bedrive som mennesker, som opfindere og som forretningsfolk.

Vores unikke danske DNA kommer i særlig grad til udtryk inden for de kreative erhverv. Det er her, vi udviser vores forkærlighed for autenticitet, brugerinddragelse, det flade hierarki og kombinationen af kunst, leg og læring.

Det er netop det særligt danske, der er så stor efterspørgsel på i det store udland, og vi har en samfundsmæssig pligt til at udnytte det uovertrufne momentum, som den kreative sektor har netop nu. Vi vil uden tvivl få vores indsats mange gange igen.

Oprindeligt publiceret på Altinget den 8. november 2018.