Hele pakken skal være der, hvis det skal fungere: Lokalområdernes liv er nøglen til balance

Når den offentlige debat med jævne mellemrum stiller skarpt på, hvordan vi får et Danmark i bedre balance, er omdrejningspunktet som oftest fordelingen af arbejdspladser. Udvides perspektivet herfra, er det typisk uddannelsesmulighederne eller afstanden til nærmeste sygehus, der medtages.

Det er selvfølgelig ganske logisk at fokusere på erhvervs-, uddannelses- og sundhedsområdet som vigtige parametre for, hvorvidt et samfund er i balance.

Men det gode job bliver markant mindre tiltalende, hvis man samtidig skal bo i en meget lidt inspirerende betonblok. En given uddannelsesmæssig mulighed trækker mindre i én, hvis den ikke akkompagneres af indbydende sociale udfoldelsesmuligheder. Den korte afstand til hospitalet betyder mindre, hvis man samtidig frygter at gå til, fordi der slet ikke er noget liv i éns lokalområde.

Det er således ikke kun samfundet som helhed, der skal i bedre balance. Det er i lige så høj grad de enkelte byer og lokalområder, og deres attraktionsværdi vurderes ikke kun på antallet af jobmuligheder og uddannelser eller hospitalsvæsenets tilstedeværelse. De vurderes i lige så høj grad på, om de har et levende og inspirerende kulturliv. Om der findes aktiviteter, faciliteter og steder, der stimulerer den hverdagslige trivsel og øger borgernes mentale sundhed.

Det drejer sig ikke mindst om kulturbegivenheder, idrætsstævner og kreative udfoldelsesmuligheder. Om foreninger, klubber og netværk, der samler borgerne om det, de har tilfælles på den interessemæssige og demografiske front. 

Hertil kommer vigtigheden af at have en detailhandel, der formår at tage kampen om mod nethandelen ved at gøre det til en underholdende, social og kulturel oplevelse at shoppe efter både det nødvendige og det sjove. Den samme type oplevelser skal caféer, barer og restauranter kunne levere, blandt andet ved at byde på alt fra klassiske indslag på menukortet til mere unikke kulinariske oplevelser.

Både detailhandelen og restaurationsbranchen skal netop se sig selv som leverandører af oplevelser, for det er på dette område, de har en unik fordel i forhold til den digitale verden.

Samtidig er det afgørende, at man som by tager den grønne dagsorden til sig. At byen prioriterer bæredygtige løsninger og tilbyder en infrastruktur, der gør det nemt og sikkert at komme rundt via offentlig transport og ideelt set på cykel og gåben, så den firhjulede kan få lov at blive hjemme i garagen en stor del af tiden. At der er åbne pladser, flotte parker og større naturområder, hvor som giver borgerne et frirum til at udfolde det gode liv.

Endelig er det vigtigt, at en betragtelig andel af de jobs, der er tilgængelige, er inden for den kreative sektor, som vokser sig større og stærkere hele tiden, og som ofte er med til at definere en by langt skarpere end nogen anden sektor. Et teater, der uge efter uge spiller forestillinger for tusindvis af borgere, har typisk et noget større brandingpotentiale end en klassisk industrivirksomhed.

Kort sagt er det trekløveret bestående af kultur, kreative erhverv og bæredygtighed, der skaber balance i et lokalsamfund – uanset om det er hjemsted for 1.000 eller 100.000 borgere.

Det er denne balance, der gør en by attraktiv for tilflyttere, og som giver de eksisterende beboere lyst til at blive, frem for at flytte til en større by. Som sikrer stoltheden, det lokale ejerskab og energien, der kan gøre et lokalsamfund endnu bedre.

I det store billede betyder det således, at det er balancen rundt om i byerne og lokalområderne, der ultimativt skal sikre den samlede samfundsmæssige balance.

Det betyder samtidig, at den nytiltrådte regering burde nedsætte det, man kunne kalde et ’balanceudvalg’ bestående af kulturminister Joy Mogensen, erhvervsminister Simon Kollerup og klimaminister Dan Jørgensen. Et udvalg, som skal have til opgave at iværksætte initiativer og udvikle incitamentstrukturer, der på sigt kan sikre den bæredygtige balance, både lokalt og nationalt.

Er man nysgerrig efter, hvordan sådan et initiativ kan tage sig ud, kan man med fordel vende blikket mod Skive, der nu har afholdt sin nye og årligt tilbagevendende begivenhed, Skivemødet, to gange.

I Skive har en række erhvervsaktører med Thise Mejeri i front formået at samle kultur- og erhvervslivet og kommunen i en fælles indsats, som gør en reel forskel. Skivemødet formår nemlig på én og samme gang at skabe lokal stolthed, at vise lokalområdet frem fra sin smukkeste side, og at sætte en national dagsorden for, hvordan man i praksis skaber et Danmark i balance.

Der findes ikke et entydigt svar på, hvad Danmarks byer og lokalområder hver især skal gøre, men én ting er sikkert: Det kræver viljestyrke i hver eneste af dem, for afvikling kan ikke vendes til udvikling uden en strategisk og ambitiøs indsats.

Oprindeligt publiceret i Avisen Danmark den 14. juli 2019. Illustration: Gejt Ejton.