Have og Jelved danner fælles front

Mens teaterpraktikerne efterlyser flere midler eller omfordeling af den statslige kunststøtte, ønsker Christian Have i lighed med kulturministeren, at private virksomheder og fonde i stigende grad skillinger til. Professor emeritus Jørn Langsted er bekymret over den udvikling.

Mens TIO i kunststøttedebatten på Altinget.dk efterlyser midler til nye tiltag, konstaterer professor emeritus Jørn Langsted andetsteds på Altinget.dk, at kulturpolitikken i sin nuværende form er stagneret, mens private aktører i form af fonde og virksomheder i stigende grad støtter kulturen. Det resulterer i professorens øjne i en bekymrende skævvridning af kulturpolitikken.

Have: Virksomhederne skal indover

Ligesom Jørn Langsted synes at have resigneret overfor den manglende øgning af midler til kunststøtte, har Christian Have også erkendt, at en øget pengestrøm til kulturen ikke skal findes hos staten og kommunerne. Man han ønsker slet ikke, at offentlige midler alene skal understøtte kunsten.

I stedet retter kommunikationsmanden sin opmærksomhed mod fondene og de private virksomheder og begrebet Corporate Cultural Responsibility, der dækker over, at virksomhederne aktivt skal skabe gode rammer for udvikling af kunsten.

“… der er en større værdiskabelse i at have nogle samarbejder mellem det offentlige og det private på kulturområdet. De private virksomheder har rigtig meget at give kunst- og kulturlivet. Både i forhold til projektledelse og professionalisering af arbejdsgangen, men også i forhold til at tænke kreativt og udvikle nye produkter og ideer,” siger Christian Have på Altinget.dk.

Vil have udvikling – ikke kun vedligeholdelse

Have konstaterer helt enkelt, at der pt. ikke er tilstrækkelige midler til andet end drift og vedligeholdelse af status quo, så hvis kulturen fremover skal kunne bidrage til en samfundsmæssig værdigskabelse, så kræver det et velfinansieret kulturliv i konstant udvikling. Og ifølge Altinget.dk’s meningsmåling fra september, så er hver tredje af de adspurgte enige med ham i, at virksomhederne skal være en aktiv spiller i kulturlivet.

Christian Have lister tre afgørende faktorer for succesfuld revitalisering af kulturlivet og dets institutioner. “Det offentlige og fondene skal gå i tæt dialog med hinanden. De skal opnå enighed om en række strategiske udviklingsspor”, de to parter skal derudover indgå i en tæt dialog med respekt for hinandens forskellige formål og endelig skal begge søge professionelle kompetencer i kulturlivet til at realisere udviklingsstrategier- og projekter.

Jelved begejstret for privat kulturstøtte

Og fra politisk hold er der støtte til Christian Haves synspunkter. For selvom rundspørgen, foretaget af Altinget.dk i september måned, viste, at mere end hver anden af et politisk repræsentativt antal af danskere faktisk ikke mener, at private virksomheder skal tage et medansvar for kunst- og kulturlivet, så ser kulturminister Marianne Jelved gerne, at udviklingen går i netop dén retning.

I et interview på Altinget.dk i oktober, sagde hun: “Jeg synes kun, det er positivt, når private virksomheder er interesseret i kunst og kultur og gerne vil bruge penge på det. Der er nogle, der allerede gør det godt i dag. Men jeg kunne godt ønske mig, at endnu flere virksomheder tog et ansvar for kunsten og kulturen.”

Dette er et uddrag fra en artikel bragt på Proscenium d. 12-01-2015