Have News: Maj 2016

Maj 2016

Lad os droppe forsvarspositionen og i stedet tænke nyt

Regeringens 600 millioner kroner store nedskæringer på kulturområdet er i fuld gang med at blive implementeret. Det medfører naturligvis en udfordring for kulturlivet, der skal bevare gåpåmodet i en situation, hvor ressourcer og bevillinger bliver mindre og mindre.

Behovet for at finde nye veje til finansiering af kulturen er således større end nogensinde. Som jeg fortløbende argumenterer for, er den vigtigste vej, vi kan gå, via partnerskaber, hvor kulturen, fonde og erhvervslivet såvel som det offentlige mødes til gavn, glæde og gevinst for alle involverede parter.

Men samtidig er der også behov for, at vi stopper op og ser tingene i et bredere og mere internationalt perspektiv. For vi har til stadighed et niveau af offentlige kulturbevillinger – kommunalt, regionalt og statsligt – som ligger væsentligt højere end i de fleste andre lande i Europa.

Da Have Kommunikation afholdt Artbeat Prisen i marts måned, tildelte vi i juryen årets særpris til Matteo Renzi, den italienske premiereminister, for hans klare italesættelse af kulturen som værende altafgørende for et moderne demokrati – og naturligvis for hans forslag om at afsætte ikke mindre end en milliard euro ekstra til kulturen.

Det vidner om en større politisk forståelse på det europæiske kontinent, når det kommer til vigtigheden af at prioritere kulturen. Men målt pr. indbygger, er det offentlige kulturbudget i Danmark stadig markant højere end Italiens.

Så hvor fantastisk og rigtigt Renzis initiativ end er, så bør vi huske på, at vi allerede befinder os dér, hvor vi håber, at Italien vil bevæge sig hen. Vi har allerede en fantastisk kunst- og kulturstøtteordning, og vi har heldigvis stadigvæk en både politisk og folkelig forståelse for vigtigheden af at støtte kulturen.

Så snarere end at gå i den traditionelle forsvarsposition i kulturlivet bør vi i stedet tænke over, hvordan vi – med alle de ressourcer, vi trods alt stadigvæk har – kan få et både større og bedre output.

Vi bør se, om ikke vi kan ændre idéen om den passivt klingende støtte til i stedet at handle om investeringer. Om ikke vi kan fokusere på det fælles ansvar, som både kulturaktørerne, fondene, det offentlige, borgerne og sågar erhvervslivet har, for, at vi kan såvel bevare som udvikle det mangfoldige danske kulturliv.

Med den indstilling kan der måske med tiden skabes forståelse for, at kunst- og kulturlivet er et vækstområde, som det kan "betale sig" for samfundet...både at støtte og investerer i..!

 

Heartland – en af de mest spændende nyskabelser indenfor festivalområdet i mange år – ser nu dagens lys på Egeskov Slot på Fyn. Med store visioner og et højt kvalitetsniveau er festivalen et bud på en kulturfestival, som har potentialet til at blive en både national og international begivenhed, der profilerer Danmark, som et attraktivt land for kulturturisterne...! 

Find mere info på deres hjemmeside

 

Folkemødet.jpg

På dette års Folkemøde vil jeg deltage i en række debatter blandt andet to for Kulturmødet. 

Det helt store er Legeskibet Lilla Dan, der under Folkemødet ligger til kaj på Indermolen i Allinge Havn. Legeskibet er et femårigt samarbejde mellem Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden, som præsenterer en aktiv kultur for leg og bevægelse i de danske havnebyer. Det er et sejlende dannelsesprojekt, hvor leg, bevægelse, viden og kultur skaber dialog og interaktion. 

Under Folkemødedebatterne på Legeskibet bliver panelet sat i stævne midtskibs, mens tilhørerne sidder i tre niveauer på lønning, kajkant og på bænke på kajen. Her vil jeg være moderator for to debatter.
Den ene om by- og havneudvikling, hvor Gerlev Idrætshøjskole, med udgangspunkt i erfaringer fra projekt Legeskibet og samarbejde med snart 50 danske havnebyer, sætter fokus på udvikling af og muligheder for denne type byrum og samtidig rejser debatten om, hvad vi vil med de gamle maritime erhvervsarealer.
Den anden om leg og bevægelse i folkeskolen, hvor der sættes fokus på Folkeskolens bevægelsesparagraf og samtidig rejses debatten om, hvad der skal til for, at vi kan få en seriøs legende folkeskole til glæde for såvel lærere som elever og forældre. 

Legeskibet inviterer også  to visionssejladser, hvor vigtige emner vil blive debatteret ude på havet. 

Så kom endelig forbi Allinge Havn!

Få info om Legeskibet på hjemmesiden

 


Ungdommens Folkemøde – Danmarks nye demokratifestival til Frederiksberg

Ungdommens Folkemøde er en demokratisk festival, der afholdes for første gang i september 2016. Søndermarken på Frederiksberg bliver over to dage omdannet til et samfundslaboratorium, hvor unge mødes på tværs af sociale, geografiske og uddannelsesmæssige skel og med beslutningstagere fra forskellige steder for sammen at udforske, hvad demokratisk deltagelse kan være anno 2016. 

Ungdommens Folkemøde finder sted den 8.-9. september i Søndermarken, Frederiksberg. Her vil 20.000 unge mødes med beslutningstagere i 50 stadepladser med over 70 organisationer, herunder 7 af Folketingets partier. Og så sker der en masse sjov og ballade på scenerne, som arrangørerne er ved at få på plads. 

Læs mere på deres hjemmeside, der løbende opdateres. 

 

Kulturmødet 2016 tager den nødvendige diskussion

Med 17.000 deltagere sidste år kan Kulturmødet på Mors virkelig siges at have manifesteret sig. Ud over den store opmærksomhed under og omkring det store træf, dukker Kulturmødet op som reference igen og igen hos politikere, kulturpersoner såvel som pressen, ligesom brugerne på de sociale medier også har taget begivenheden til sig som et afsæt for diskussion. Kulturmødet har netop offentliggjort publikationen ”Sådan gik det” på sin hjemmeside. Der er stor tilfredshed med Kulturmødet på Mors. En spørgeundersøgelse blandt de deltagende gæster på Kulturmødet 2015 viser, at 97 % af gæsterne er tilfredse med Kulturmødet på Mors og hele 88 % regner med at deltage i 2016.

På Kulturmødet, de 48 timer i august, vil emner som Kunstnerens ansvar, Kunst og kultur uden grænserKulturarv og Kunstens betydning blive taget op og belyst fra forskellige vinkler. Hovedmoderatorer vil være Clement Kjærsgaard, Helle Solvang og undertegnede. Og i debatterne vil man kunne møde og debattere med politikere herunder Kulturministeren samt kunstnere og journalister. Håber vi ses til nogle begivenhedsrige dage med oplevelser, der ikke fås andre steder. Kulturmødet på Mors finder sted den 25.-27. august 2016.

Find mere info på deres hjemmeside, der løbende opdateres. 

 

Jeg deltog i konferencen Forum D'Avignon i Bordeaux sammen med Kulturminister Bertel Haarder i marts 2016. På konferencen holdt jeg oplæg om partnerskaber mellem kultur- og erhvervslivet med udgangspunkt i min nyeste bog Den Nye Guldalder – kunsten som vækstmotor

Forum Have.jpg

 

 

Kort om bogen

Det danske kulturliv står foran en ny guldalder. I hvert fald hvis kulturaktørerne og erhvervslivet begynder at indgå nye, kreative partnerskaber, som kommer begge parter til gavn. Det fastslår Christian Have i denne bog, som rummer konkrete anvisninger til, hvordan sådanne partnerskaber bør fungere – og talrige cases, der allerede har tegnet et klart billede af, at Corporate Cultural Responsibility er en mulig løsning på kulturlivets finansieringsproblemer og en motor for vækst i erhvervslivet.

Vejl. pris: 169 kr. Forlaget Underskoven. Bogen er udkommet som fysisk bog og e-bog. Såfremt du ønsker et eksemplar eller flere af den fysiske bog, kan du kontakte Johanne Asingh på mail (johanne@have.dk) eller mobil (27205542)

Housewarming i Have Kommunikation

Vi er med stor glæde flyttet til Hillerødgade 30B, 1. sal på Nørrebro. Vi holder housewarming onsdag den 17. august, og du er inviteret. Så sæt kryds i kalenderen!!!

Sidste nyt og inspirerende læsning

   H.C. Andersens ærespris 2016 gik til Ingrid Kristensen. Se tv-interview her.    

   Jyllands-Posten, debatindlæg: Turismen og kulturen behøver hinanden, bragt den 6. marts 2016