Have News: August 2016

August 2016

Kære venner

I ønskes en god eftersommer, der traditionen tro tegner til at blive klart bedre end den "rigtige" sommer.  

Sæsonen startede med Kulturminister Bertel Haarders kulturmøde på Rødding Højskole, hvor et af de spændende temaer var, om man kan/skal måle kunsten og kulturen, som samfundet måler alt andet! Særligt set i lyset af ministerens klare udmelding omkring, at der ikke kommer flere penge til kulturen, snarere tværtimod!

Kan det overhovedet lade sig gøre at bevare en befolknings støtte og opbakning til et område, som ikke kan måles og vejes? Vil der også om 5-10 år være den brede politiske opbakning bag kulturområdet, som det trods alt er tilfældet idag? Kan forskning, dokumentation og relevante målinger være med til at sikre kunsten og kulturens placering i de kommende årtier? Eller modsat...kunsten skal netop ikke måles og vejes, da den har sin værdi indbygget i værket og oplevelsen/refleksionen omkring dette.  

Der er gode argumenter for og imod og sandheden ligger nok midt imellem.
Nogle områder og institutioner kan med fordel underlægge sig samfundets ønske om måling, evaluering og dokumentation, mens andre bør fritages for de til tider absurde regelsæt, som de er underlagt.

Så mon ikke tiden er kommet til at redefinere kunst- og kulturstøtten, så man udskiller en række kulturinstitutioner og projekter i en forsøgsordning som "Kunst- og Kulturvirksomheder" med fokus på egenindtjening, optimering af salg/eksport/markedsføring og gerne en positiv bundlinie. Disse drives med en professionel bestyrelse og en ledelse, der både har faglige og forretningsmæssige kompetencer. Disse kulturvirksomheder bør underlægges normale forretningsmæssige principper, herunder div. målinger og analyser.

Den anden vej er samtidig en styrkelse af de kunst- og kulturinstitutioner, som IKKE drives efter en markedsøkonomisk logik, da de har en vigtighed for samfundet der gør, at de netop ikke skal præstere på bundlinie og optimering, men på deres samfundsmæssige betydning set i en større og længere tidshorisont. At de naturligvis stadig skal arbejde for maksimal dialog og information til borgerne og publikum er en præmis. 

På denne måde opnår man en klarhed og forståelse i samfundet, politisk og i selve kulturbranchen om, hvad de enkelte er sat i verden for, og det offentlige vil uden tvivl få et bedre resultat af sine kulturinvesteringer.

For vi bør fremover italesætte kunst- og kulturstøtte som investeringer, der skaber stor værdi på mange parametre for vort samfund.

Og så er det vigtigt at huske på, at al den snak om økonomi, nye forretningsmodeller, partnerskaber og målinger kun bør have det formål at skabe mere og bedre kunst og kultur...til glæde og inspiration for os alle.

På det netop overståede Kulturmøde på Mors havde jeg en række samtaler og debatter med en række super spændende og inspirerende kunstnere, politikere og kulturpersonligheder. Her er nogle citater, som jeg synes kan være værd at tænke over og bringe lidt videre:

Forfatter, debattør og journalist Flemming Rose i samtale om kunst og kultur i kampen mod terror, radikalisering og polarisering:  

 Kunst bryder med vaner frem for at tage dem for givet. Kunst kan bringe os ud på rejser, hvor vi kan få indblik i andre verdner uden at flytte os fysisk. 

Jo mere forskellige vi bliver, jo større brug for ytringsfrihed har vi. Jeg er ikke klar på at ofre ytringsfriheden ved mangfoldighedens alter.  

Terror begås for at terrorisere os. Det enkelte menneskes og et samfunds våben mod terror er ikke at lade sig terrorisere. 

 
MEP, Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt i samtale om kunst og kultur i kampen mod terror, radikalisering og polarisering: 

Vi skal ikke tale om kulturstøtte men om kulturinvestering. Kulturen er vigtig i bekæmpelsen af terror og radikalisering. 

 
Musiker og komiker Simon Kvamm i samtale om kunstnerens ansvar:

Aldrig har vi været længere væk fra kultur, kunst og åndelighed.

Statements er ikke nok, når kunstneren skal ytre sig. 

 
Skuespiller Thure Lindhardt i samtale om kunstnerens ansvar:

Kunstneren har et ansvar. Det har alle.
Kunstnerens ansvar er ikke særligt fra andres ansvar. Kunstneren har ansvaret for at fortælle de vigtige historier. 


Læs mere om og se videoer om samtalerne i disse artikler: 

Jyllands-Posten: 
Kan kunst bruges som værn mod polarisering og terror? 
Flemming Rose: Danmarkskanon er en bureaukratisk selskabsleg
 "Jeg ved ikke, om jeg tager et ansvar. Jeg forholder mig til, hvordan det er at være menneske"
Thure Lindhardt: Kunstneren har som samfundsborger selvfølgelig et ansvar

New Times: 
 Om kulturen som redskab til integration 
  

Foto: Forfatter, debattør og journalist Flemming Rose i samtale med moderator Christian Have

Foto: Musiker og komiker Simon Kvamm i samtale med moderator Christian Have

Kulturens værdi og potentiale blev debatteret
under rekordstort fremmøde på Kulturmødet 2016
 

 

Årets hovedtema på Kulturmødet 2016 var ”Hvor er Danmark?”. Det gav anledning til at tage temperaturen på dansk kultur i dag og synliggøre kulturens værd og potentiale i forhold til det omgivende samfund på områder som integration, sundhed, politik og terror. Hvordan kan kulturen spille en aktiv rolle for integration i landet? Hvordan kan vi bruge vores stærke kulturarv aktivt i en globaliseret og fragmenteret verden? Kan og skal kunsten og kunstneren tage politisk stilling til samfundet?
 
Tredobling af deltagere siden 2013
Torsdag den 25. august blev Kulturmødet 2016 åbnet ved tale af Kulturminister Bertel Haarder. Omkring 20.000 gæster valgte at lægge vejen forbi Nykøbing Mors. Det er mere end en tredobling i forhold til første Kulturmøde i 2013, hvor 6000 gæster var med. I 2014 deltog 10.000 mennesker, og i 2015 var tallet 17.000.
Programmet har budt på omkring 400 kulturelle arrangementer, herunder 85 debatter. 300 debattører og et hav af skuespillere, musikere, forfattere, billedkunstnere mv. var med til sætte kulturen og kunsten i dagens Danmark på dagsordenen. 
 
Flere af debatterne blev i år live-streamet, og de kan ses eller genses på Kulturmødets hjemmeside:
Kanal A
Kanal B
Oversigt over streamingprogrammet

Nye muligheder med crowdfunding


Teatret Sort/Hvid har vist, at crowdfunding er et værktøj til opmærksomhed...og økonomi
 
Teatret Sort/Hvid har siden november 2014 stået uden en teaterbygning, scene og teaterteknisk udstyr efter en brand i de historiske bygninger i Skindergade. Via crowdfunding-platformen Kickstarter har Sort/Hvid, som et af de første teatre i Danmark, indsamlet 258.439 kr. fra 345 støttepersoner i hele landet. Det spændende ved crowdfundingkampagnen var at pengene skulle gå til toiletter, garderobe, bar, stole og andet inventar, som per definition er nærmest umuligt at skaffe penge til.
Sort/Hvid har rejst i omegnen af 16 millioner kroner til ombygningen af deres nye spændende teaterhus i Kødbyen og fået en driftbevilling der gør det muligt at indfri nogle af de store ambitioner teatret og dets leder Christian Lollike har formuleret.
Økonomien er kommet fra Københavns Kommune og en række fonde og som prikken over i'et har Sort/Hvis så også fået aktiveret sine støtter og publikum til aktivt at støtte økonomisk op omkring det nye projekt.
 
Vi glæder os til det nye teaterhus, og det bliver spændende at se, hvad crowfunding i fremtiden kan gøre for det danske kunst og kulturliv og særligt scenekunsten.

Læs mere om Sort/Hvid og Kickstarter
 
 

Røddingmøde 2016
Oplæg om Kulturen som vækstmotor
 

Kulturministerens Røddingmøde blev afholdt den 16.-17. august. Mødet gik under overskriften Hvordan får vi mere ud af kulturkronerne? hvor et af de tre temaer, der blev debateret, var Kulturen som vækstmotor. Jeg var en af oplægsholderne og med udgangspunkt i min bog Den Nye Guldalder - kunsten som vækstmotor (2015) diskuterede vi, om kulturen er nok i sig selv, eller den kan bruges som løftestang for vækst? Skal kulturpolitikken indrettes, så kultur bliver et middel til vækst, og hvordan kan det gøres, uden at kulturen mister sin egenværdi?
 

Konference om CCR

Inspiration til udvikling af din organisations og virksomhed baseret på relevante partnerskaber
 

På endagskonferencen CULTURCONOMY bliver der sat fokus på, hvordan der kan skabes vækst og kreativ innovation gennem nye partnerskaber. Kulturministeren Bertel Haarder vil åbne konferencen og der vil være oplæg fra grundlægger af TIGER Lennart Lajboschitz, MF og fhv. kulturminister Marianne Jelved, forfatter og grundlægger af forlaget Gladiator Josefine Klougart, Program Manager hos Google James Davis, modedesigner Annette Meyer m.fl..

Vi står på tærsklen til en ny guldalder inden for innovation og vækst – hvis altså forretnings- og kulturlivet griber potentialet i gensidigt udviklende partnerskaber. Vi kalder det for CCR (Corporate Cultural Responsibility), når virksomheder indgår samarbejder med kunsten og kulturen om at opnå nogle mål, der ligger i virksomhedens værdigrundlag. CCR er ikke en udgift for virksomheden, men et meget kraftfuldt aktiv, der kan skabe merværdi for virksomheden på mange fronter. De nye partnerskaber kan praktiseres på mange måder – kun fantasien sætter grænser.

På konferencen får du indblik i en perlerække af partnerskaber mellem forretnings- og kulturliv, der har ført til innovation og vækst. Vi præsenterer dig for mulighederne i at arbejde strategisk med CCR og for de inspirerende tanker i Christian Haves seneste bog, Den ny Guldalder – Kunsten som vækstmotor (2015).
Konferencen finder sted den 8. november 2016 på Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, København K. Du kan læse mere og tilmelde dig på hjemmesiden.
 


Kort om bogen

Det danske kulturliv står foran en ny guldalder. I hvert fald hvis kulturaktørerne og erhvervslivet begynder at indgå nye, kreative partnerskaber, som kommer begge parter til gavn. Det fastslår jeg i denne bog, som rummer konkrete anvisninger til, hvordan sådanne partnerskaber bør fungere – og talrige cases, der allerede har tegnet et klart billede af, at Corporate Cultural Responsibility er en mulig løsning på kulturlivets finansieringsproblemer og en motor for vækst i erhvervslivet.

Vejl. pris: 169 kr. Forlaget Underskoven. Bogen er udkommet som fysisk bog og ebog. Såfremt du ønsker et eksemplar eller flere af den fysiske bog, kan du kontakte Johanne Asingh på mail (johanne@have.dk) eller mobil (27205542). 
 

Festlig housewarming i Have Kommunikation
 

Efter mere end 20 år på Frederiksberg er vi flyttet til Hillerødgade på Nørrebro. Vi er faldet godt på plads og er allerede rigtig glade for de nye lokaler. Det fejrede vi den 17. august med et brag af en housevarming. Vi glæder os til at byde jer alle velkommen i Havehuset på Hillerødgade 30B, 1. sal, 2200 København N..

Sidste nyt og inspirerende læsning