Fremtiden tilhører de kreative klynger: Provinsen er god til at få kreativiteten til at yngle

Danmark har en stolt tradition for historiefortælling. Takket være forfattere som Andersen, Kierkegaard og Blixen, filmskabere som Dreyer, August og von Trier og tv-serier som Borgen, Broen og Forbrydelsen er vi kendt over hele verden for vores evne til at iscenesætte livets store og små spørgsmål i fiktive fortællinger, der vækker universel genklang.

Heldigvis har vi som land anerkendt vores eget særlige potentiale og gennem de forgangne årtier fået opbygget mange stærke miljøer omkring de visuelle brancher. Miljøer, der ikke blot er forsamlinger af individuelle historiefortællere, men i stedet organiserede klynger af virksomheder og aktører, som kombinerer det kreative arbejde med en imponerende erhvervsmæssig indsigt og tæft. 

Et stærkt eksempel herpå er Filmby Aarhus, der naturligvis har filmproduktion som omdrejningspunkt, men som samtidig huser mere end 80 medievirksomheder i en erhvervspark på 12.000 kvadratmeter. Hertil kommer Ideas Lab, der huser startups og specialestuderende, ligesom Filmby Aarhus også er initiativtager til en vifte af brancherelaterede udviklingsprojekter, der netop har fokus på den brede samfundsudvikling.

Et andet stærkt eksempel finder vi i Viborg, hvor det, der startede som et beskæftigelsesprojekt for ledige, kreative unge, blev kimen til et samspil mellem uddannelsessektoren, det offentlige, kulturen og erhvervslivet.

Oprettelsen af aktiveringstilbuddet The Animation Workshop i slut-80’erne udviklede sig til en decideret uddannelse, som i 2003 blev en SU-berettiget professionsbacheloruddannelse til karakteranimator. I dag er skolen en af Europas førende animationsskoler, og den er blevet en del af VIA University College.

Det særligt interessante i fortællingen om Viborg er alt det, der er vokset op rundt omkring The Animation Workshop.

Det gælder frem for alt Arsenalet, som er Viborgs animationsklynge med omtrent 40 virksomheder, hvoriblandt man eksempelvis finder Nørlum, der står bag den Oscar-nominerede film Song of the Sea og Disney-serien Big Hero 6.

Hertil kommer, at animation i 2011 blev udpeget til at være en særlig styrkeposition i kommunen, som så fra 2014 har haft en decideret animationsstrategi – blandt andet med særligt fokus på anvendelsen af animation i formidlingen til borgerne.

Som invitation til omverdenen afholdes der hvert år Viborg Animationsfestival, der med sit omfangsrige program både er henvendt sig til offentligheden og animationsbranchen. 2018-udgaven er netop afviklet, og i år var der særligt fokus på Frankrig i anledning af den treårig kulturindsats i landet, som kulturminister Mette Bock lancerede den 29. august. 

I Fredericia er der ikke officielt tale om en klynge på samme måde som i Aarhus og Viborg, men i praksis er der tale om en konstellation, der har en tilsvarende effekt. Fredericias helt store attraktionsværdi er naturligvis de mange succesfulde musicals, som byens teater har produceret og præsenteret i og uden for Fredericia i løbet af de sidste seks år.

Der er mange parametre, der ligger til grund for succesen, men et af de allermest afgørende er, at man i Fredericia har etableret den fulde fødekæde. Med etableringen af Det Danske Musicalakademi i 2000 og dernæst det særlige udviklingscenter for musicals, Uterus, er der skabt et fundament for frembringelsen af både nye talenter og nye værker, som understøtter det arbejde, teatret gør i forhold til selve produktionerne.

Samtidig har både kommunen og det lokale erhvervsliv taget ejerskab af musicalsuccesen og gør deres til, at den kan fortsætte. Det skyldes sandsynligvis, at en rapport har slået fast, at teatret brander byen til en værdi af 22 mio. kroner og genererer en samlet samfundsmæssig effekt på 65 mio. kroner.

Uanset om det drejer sig om film, animation eller musicals, har Aarhus, Viborg og Fredericia alle haft den samme erkendelse: Fremtiden tilhører de kreative klynger – også i provinsens metropoler. Det er, kort sagt, langt mere befordrende for kreativiteten, når adgangen til den professionelle partner blot kræver, at man banker på hos naboen.

Oprindeligt publiceret i Avisen Danmark den 30. september 2018.