Folketingsvalg: Tag kulturen med

6154231034_94b4997f1a_b.jpg

Det er mediernes ansvar at få folketingskandidater til at mene noget om kultur

Der mangler en vision for Kulturdanmark. Godt nok er der ganske mange positive eksempler på enkeltstående initiativer, projekter og begivenheder, der på egen hånd søger at udvikle kulturen og dens rolle i vores samfund. Men den overordnede, ambitiøse og politisk funderede vision for, hvad vi egentlig vil med kulturen i vores land -den mangler.

Skal sådan en vision frembringes, formuleres og føres ud i livet, kræver det i første omgang, at kulturen bliver sat på dagsordenen i langt højere grad, end det er tilfældet i dag. Det primære ansvar for, at det kommer til at ske, kan man måske mene ligger hos kunstens og kulturens egne folk. For det er trods alt dem, det hele drejer sig om. Og det ville bestemt ikke være nogen dårlig idé, hvis flere kunstnere og kulturaktører tog sig en efteruddannelse i journalistik og kommunikation, så de dermed fik skærpet evnen til at sætte en dagsorden i det offentlige rum.

Men ligesom immigrationspolitik ikke kun vedrører flygtninge og indvandrere, sundhedspolitik ikke kun vedrører sundhedspersonalet, og erhvervspolitik ikke kun vedrører erhvervslivet, så vedrører kulturpolitik heller ikke kun kunstnerne og kulturaktørerne.
Kulturen er et bredt samfundsmæssigt anliggende, som vedrører os alle sammen. Som borgere, som publikum og som forbrugere.

Derfor er det afgørende, at medierne erkender, at det er dem, der kan og skal begynde at prioritere kulturen markant mere. Så den bredt funderede, kompetente og visionære debat om kulturen vil blive taget. Så alle gode indspark vil blive hørt. Så det bliver tydeligt for enhver, at kulturen i sandhed optager danskerne, hvad enten kulturdebatten handler om kritik af det aktuelle kunst-og kulturudbud, fordelingen af støttekroner eller betingelserne for innovation. Eller mere overordnede tematikker som vores lokale, nationale og globale identitet og kulturen som et vigtigt samfundsøkonomisk parameter.

Det er i høj grad medierne, der sætter dagsordenen i samfundet - også den politiske. Hvis medierne prioriterer kulturen, vil politikerne således få en øget forståelse for, hvorfor kulturen bør være et vigtigt tema for dem. Og med et folketingsvalg lige om hjørnet er timingen den helt rette, hvis kulturen for alvor skal på dagsordenen. Skal man være realistisk, er det næppe sandsynligt, at de helt store redaktionelle omprioriteringer kommer til at finde sted rundt omkring i de danske mediehuse over de kommende par måneder. Der er dog stadig et vist råderum, der kan udnyttes inden for de eksisterende rammer. Om det så er den politiske redaktør, der lader kulturen spille en afgørende rolle i sin dækning, eller kulturjournalisten, der sætter kandidaterne stævne -og afkræver dem visionære bud på, hvordan fremtidens kulturpolitik skal lyde.

Hvis blot redaktørerne og journalisterne vil være med til at tage et ansvar, så vil kunsten og kulturens aktører det med sikkerhed også. Og dermed kan begge parter i fællesskab sikre, at politikerne får de indspark og den altafgørende inspiration, som de har brug for forud for det kommende folketingsvalg.

Indlæg bragt på mitfyn.dk