Åbent brev til folketingskandidaterne: Engagér de unge for jeres egen skyld – og for demokratiets

Kære folketingskandidater.

Som I ved, er der nu ganske få måneder til det næste folketingsvalg, og I har alle sammen travlt med at overbevise os vælgere om, hvorfor det lige præcis er jer, vi skal stemme på.

Selvfølgelig er det vigtigt, at I får slået fast, hvad I mener om skattepolitik, indvandringsproblematikker og sundhedsreform. Spørgsmålet er dog, om de fleste danskere på nuværende tidspunkt ikke allerede har en ganske udmærket fornemmelse af, hvad I hver især har af holdninger til disse emner – hvormed I nok ikke kommer til at rykke så mange stemmer, som I kunne håbe på.

Dér, hvor der imidlertid er mange potentielle stemmer for jer at hente, er blandt de unge. De er markant mindre interesserede i politik end resten af befolkningen, hvilket blandt andet kom til udtryk sidste gang, der var folketingsvalg: Bortset fra borgere over 90 år var de 19-21-årige den aldersgruppe, hvor valgdeltagelsen var lavest, og deltagelsen var kun en smule højere blandt de 22-29-årige.

Det er ikke svært at forstå, hvorfor Danmarks unge ikke er ligeså ivrige som deres forældre og bedsteforældre, når det drejer sig om at aflægge stemmeurnerne et besøg. Den bedre verden, som I politikere har det med at skildre for vælgerne, tager nemlig i langt højere grad udgangspunkt i de ældre generationer og deres ønsker. Men hvis I snarere skildrede en verden, der kunne inspirere håb, drømme og visioner blandt de yngre generationer, ville I uden tvivl også kunne erobre en markant større andel af deres stemmer.

Et godt udgangspunkt at tage ville være FN’s 17 Verdensmål. De yngre generationer forstår generelt bedre end de ældre, at de globale dagsordener i sidste ende altid vil trumfe de nationale, og hvis I savner inspiration til, hvordan I kunne skildre en bedre verden, har FN med Verdensmålene allerede gjort en betydelig del af arbejdet.

Et andet oplagt sted for jer at starte er uddannelsesområdet. Frem for den evige snak om besparelser, så tegn en ambitiøs og vidtrækkende vision for, hvordan et styrket uddannelsessystem på én og samme gang kan øge såvel den videnskabelige som den menneskelige begavelse. Hvordan vi ikke blot kan blive rigere gennem effektivisering, men også hvordan vi kan blive mere kreative og kampdygtige i den globale konkurrence gennem et helt nyt ideal for, hvad Danmarks unge skal have ud af at tage en videregående uddannelse.

Endelig kunne I også kaste jer over kulturen. Den letteste måde at spille med åbne kort på som politiker er netop ved at afsløre sit kultursyn. Trods ganske forskellige tilgange til, hvordan vi skal nå disse mål, er I alle sammen enige om, at danskerne skal være sunde, kloge og trygge borgere. Men når I diskuterer kulturen, afslører jeres dybereliggende menneskesyn sig med markant større tydelighed. 

Det er i kulturdebatten, at vi fornemmer om I er ytringsfrihedsforkæmpere eller fortalere for censur. Om I synes kulturen skal bruges til at øge vores nationale stolthed eller åbne os op over for resten af verden. Om kultur er noget, man kan hygge sig med i sin fritid, eller om det snarere udgør selve fundamentet for vores demokrati.

I fanger næppe mange unge vælgere gennem endnu en debat om, hvordan sundhedsreformen kan raffineres yderligere. Men tag fat i hvilken som helst af førnævnte kulturpolitiske problematikker, og I vil potentielt kunne vække mangt en ung dansker fra sin apolitiske dvale.

I disse opbrudstider – med Brexit og Trump som de til stadighed altoverskyggende eksempler – er der om noget brug for, at vi som samfund forstærker vores forkærlighed for den demokratiske proces. Her bærer I, i kraft af jeres forbilledlige ønske om at repræsentere alle os andre, et særligt ansvar.

Så selv om motivationen for at appellere til unge vælgere i første omgang naturligvis vil være, at det kommer jer selv til gode hver især, bør dette ikke være den ultimative motivation. Det bør snarere være, at I ved at engagere en større andel af de stemmeberettige borgere gør selve det repræsentative demokrati den bedst tænkelige tjeneste.

Derfor: Engagér de unge. Lyt til dem. Tal til dem. Fortæl dem om den vision, I har for det samfund, de befinder sig i her og nu – og som de inden for en overskuelig fremtid skal overtage fra de ældre generationer. De ældre generationer, som i øvrigt nok skal finde vej til stemmeurnerne uanset hvad.

Kærlig hilsen,
Christian Have

Oprindeligt publiceret i Avisen Danmark den 31. marts 2019.