Have News: Oktober 2015

Ny bog på vej: Den Nye Guldalder - kunsten som vækstmotor

Hvad gør kulturlivet, når der skal spares 600 millioner kroner? Faktisk står det danske kulturliv foran en ny guldalder. I hvert fald hvis kulturaktørerne og erhvervslivet begynder at indgå nye, kreative partnerskaber, som kommer begge parter til gavn. Det fastslår jeg i min nye bog, Den Nye Guldalder: Kunsten som vækstmotor, der udkommer den 6. november. Bogen rummer konkrete anvisninger til, hvordan sådanne partnerskaber bør fungere – og talrige cases, der allerede har tegnet et klart billede af, at Corporate Cultural Responsibility er en mulig løsning på kulturlivets finansieringsproblemer.

Vi skal til at anskue kunsten og kulturen som noget, der kan berige, forbedre og optimere såvel samfundet som det offentlige, erhvervslivet og den generelle trivsel, hvis vi vel at mærke udnytter kunstens og kulturens potentiale. Dette kan ske, hvis vi laver nye former for partnerskaber mellem kunsten og kulturen på den ene side, og erhvervslivet og det offentlige på den anden.

Vejl. pris: 169 kr. Forlaget Underskoven. Udkommer både som fysisk bog og e-bog. Såfremt du ønsker et eksemplar eller flere af den fysiske bog kan du kontakte Johanne Asingh på mail (johanne@have.dk) eller mobil (27205542). 

 

 

Bogforum: paneldebat om de nye partnerskaber mellem kultur- og erhvervsliv

Samme dag som bogudgivelsen, altså den 6. november kl. 12:30 på BogForums Store Scene, er jeg vært for en paneldebat om de nye partnerskaber mellem kultur- og erhvervslivet. Her vil Corporate Cultural Responsibility og områdets muligheder, gråzoner og udfordringer blive diskuteret. Hvordan kan vi arbejde mod en mulig tredeling, hvor staten fortsat står for driften af kulturområdet; fondene står for at støtte konkrete projekter, mens det private erhvervsliv via CCR står for at sikre den nødvendige udvikling af kulturområdet, som skal sikre dets eksistens og legitimitet på sigt?

Deltagerne er blandt andre kulturminister Bertel Haarder (V) og dennes forgænger, Marianne Jelved (R) samt tidligere udviklings- og handelsminister og nuværende kulturordfører Mogens Jensen (S).

Du kan læse mere om BogForum på deres hjemmeside og om selve debatten her

 

 

 

 

Artbeat Priserne 2016: Hvem er Danmarks bedste kulturformidlere?

Så er tiden kommet til, at vinderne af Artbeat Priserne 2016 skal lokaliseres. Og alle kan indstille kandidater.

Direktør Michael Feder har sagt følgende om Artbeat Prisernes relevans:

Vi befinder os midt i en medierevolution, hvor mediebilledet og -forbruget bliver mere og mere fragmenteret. Men vi skal ikke blot lade os rive ukritisk med, når de teknologiske vinde blæser så kraftigt, som de gør i disse år. Tværtimod skal vi gøre os ekstra umage for at navigere i den rigtige retning, så vi bedst muligt sikrer vilkårene for formidling af høj kvalitet inden for kunst, kultur og kommunikation. Kombinationen af det kunstneriske og det formidlingsmæssige er afgørende. Det er dette krydsfelt, der vil kendetegne fremtidens formidling, og derfor er det naturligt at sætte fokus på det gennem en pris som denne.

Læs mere om Artbeat Priserne på hjemmesiden og kontakt venligst Johanne Asingh for indstilling på mail (johanne@have.dk) eller mobil (27205542).  

 

Læseinspiration

Her er en artikel om den yderst interessant kunstner og formidler Kohei Nawa. 

Du kan læse mine to nyeste artikler bragt på Altinget.dk. Her om den væsentlige dialog og her om, hvordan vi sammen kan skabe udvikling af kulturområdet på trods af store nedskæringer.