Facebook er et umodent produkt med 2 milliarder forsøgskaniner

De sociale mediers globale samfundsmæssige påvirkning er ude af kontrol.

»I Myanmar er Facebook så altoverskyggende, at det for mange mennesker er selve internettet. Og der er exceptionelt høje risici forbundet med det, der optræder på tjenesten, fordi misinformation, såvel som eksplicit fjendtligt sprogbrug, forværrer den mangeårige etniske splittelse og øger volden mod den etniske gruppe, rohingya«.

Sådan skildrede New York Times i oktober effekten af verdens mest udbredte sociale medieplatform i Myanmar. Det var under rohingya-muslimernes masseflugt mod Bangladesh, som begyndte i august, og siden da er omkring 700.000 af dem flygtet til nabolandet.

Den buddhistiske regering i Myanmar anerkender ikke rohingya-muslimerne som borgere, og med Facebook har såvel regeringen som militæret og befolkningen som helhed fået et stærkt våben i forfølgelsen af rohingya-muslimerne. Facebook bruges således til hadefuld propaganda og misinformation såvel som til kædebreve via Facebook Messenger, hvori der advares om opdigtede angreb fra rohingya-muslimerne.

I 2014 reducerede regeringen de sim-kort-restriktioner, som militærjuntaen havde indført. Det betød, at mobiltelefoner pludselig blev tilgængelige for befolkningen i en helt anden grad. Nye telefoner sælges typisk med Facebook præinstalleret. På bare tre år eksploderede antallet af brugere fra 2 til 30 millioner ud af et samlet indbyggertal på 54 millioner.

Facebook forsøger på må og få at begrænse spredningen af det hadfyldte indhold, men det er tydeligvis mere, end tjenesten kan magte. Indsatsen er inkonsekvent, og forsøgene på at håndhæve tjenestens egne regler medfører også, at rohingya-muslimer censureres, når de bruger Facebook til at dokumentere undertrykkelsen og de talrige brud på menneskerettighederne.

Facebook og Myanmar er naturligvis langtfra enestående som eksempel på, at de sociale mediers samfundsmæssige påvirkning er ude af kontrol. Men det illustrerer knivskarpt, hvad det er for udfordringer, vi som globalt samfund står over for.

Mark Zuckerberg kan hævde, at han med Facebook gør verden til et bedre sted, men der er grund til at så tvivl om, hvorvidt han som selvudnævnt indvarsler af globale forbedringer er lykkedes med sit forehavende.

Oprindeligt bød Facebook på en fascination af, hvordan man kunne forbinde sig med alle mulige mennesker, hvis liv man pludselig fik et helt nyt indblik i. Dette fik følgeskab af, at tjenesten sammen med andre sociale medier gav folket en ny slags magt, som blandt har givet Facebook en del af æren for, at Obama blev valgt, og at det arabiske forår fandt sted.

Undervejs opstod følelsen af, at Facebook var en for voldsom distraktion – foranlediget af lidt for mange kattevideoer og billeder af folks måltider. Dette blev kombineret med en dalende hipfaktor, efterhånden som de unge brugeres forældre også begyndte at oprette profiler.

Endelig fulgte den ekstreme kommercialisering og følelsen af, at Facebook allermest handler om at udnytte folks brugerdata til salg af produkter med en hidtil uset målrettethed.

I dag er vi så i en situation, hvor vi med al rimelighed kan sige, at Facebook er en platform for spredningen af ’fake news’, propaganda og politisk indblanding fra antidemokratiske kræfter. At Facebook er med til at forværre forfølgelsen af rohingya-muslimer i Myanmar. At Facebook spillede en afgørende rolle i såvel Brexit som i valget af Donald Trump.

Vi ved, at det sker, netop fordi platformen prioriterer indhold, der skaber drama, splittelse og følelsesmæssigt oprør, højere end det, der oplyser, beriger og forener os.

Med inspiration fra den amerikanske økonom Raymond Vernons klassiske måde at tale om et produkts livscyklus på kan vi identificere en af hovedudfordringerne ved Facebook.

Vernon beskriver de tre første stadier som henholdsvis introduktion, vækst og modenhed. Facebook blev introduceret på Harvard University i 2004. Det tog otte år – indtil 2012 – at nå op på 1 milliard aktive brugere, og blot yderligere fem at nå de 2 milliarder, hvilket skete sidste sommer.

Væksten fortsætter hastigt, og så længe det er tilfældet, vil modenhedsstadiet aldrig blive nået.

Facebook er, kort sagt, et umodent produkt.

Det er en tjeneste, som ikke er voksen nok til at begribe sin egen indflydelse eller til at leve op til det ansvar, som følger med denne indflydelse. Den fuldkommen enestående omstændighed er, at dette produkt har to milliarder forsøgskaniner til rådighed.

Når Facebook prøver nye tiltag af – såsom januar måneds reviderede tidslinjealgoritme – berører disse eksperimenter mere end hver fjerde person på hele kloden.

Forhåbningen er, at det vil skabe positive konsekvenser. Realiteten er, at ingen ved, hvad der sker.

Først når eksperimenterne kaster negative resultater af sig, kan man så forsøge at rette op og gøre det bedre. Præcis som det skete efter præsidentvalget i 2016, hvor Facebook efter indledende tøven måtte erkende sit ansvar for udbredelsen af falske nyhedshistorier og den russiske indblanding i valget.

Det er åbenlyst ikke væsentlighedskriterierne eller interessen for almenvellet og de demokratiske grundprincipper, der er styrende for, hvilket indhold Facebooks brugere får at se. Tværtimod repræsenterer Facebook den ultimative markedsgørelse af medierne, hvor de junglerå kapitalkræfter styrer showet.

De, der har pengene, har også magten til at sætte dagsordenen. Og på denne dagsorden er demokratiet rykket ned under det punkt, der hedder ’Eventuelt’.

Bragt i Politiken den 2. marts 2018.

Interview med AJKS: Når kunst og kultur møder erhvervslivet

Du er midt i et paradigmeskifte. Kunsten flytter arena. Fra museet til fiskefabrikken. Virksomheder opdager i stigende grad, at kunst kan understøtte deres kreativitet og innovation - men har kunsten også brug for virksomhederne?

Hvordan ser de nye partnerskaber ud og hvad sker der med kunsten, når den flytter arena?

AJKS har interviewet Christian Have, debattør, foredragsholder, moderator, forfatter og kreativ direktør i Have Kommunikation. 

Han er også manden bag begrebet CCR (Corporate Cultural Responsibility), der fokuserer på at skabe nye, kreative partnerskaber mellem kulturen og erhvervslivet, som kommer begge parter til gode. 

Kunstens nye fora 

Den gode nyhed er, at kunsten lige nu finder nye rum, finder plads og boltrer sig i nye samarbejdsformer med hele byer, virksomheder og kommuner, hvis vi skal tro Christian Have. 

”Havde du spurgt mig for 5-10 år siden, havde jeg været mere pessimistisk. Kunst er i mange år blevet nedprioriteret og midler er blevet beskåret,” forklarer Christian. 

Et paradigmeskifte for kunsten 

”I dag ser vi heldigvis, at der er en række nye platforme for kunsten. Det er fx gennem byer eller kommuner, der sætter kunstnere sammen med erhvervslivet og på den måde er med til at flytte kunsten og skabe ny kunst,” forklarer Christian. 

Det sker fx i Nordjylland hvor Artbizz har faciliteret partnerskaber mellem nordjyske virksomheder og uddannelsesinstitutioner og forskellige kunstnere for at sætte fokus på alt fra bedre afstresning til medarbejderinddragelse og formidling af kommercielle produkter. 

”Det nye i forholdet mellem kunsten og erhvervslivet er, at kunsten ikke primært er bestillingsarbejde, hvor en virksomhed har brug for udsmykning af foyeren eller to nye vægmalerier. Kunsten samskaber, understøtter og igangsætter processer, der er bydende nødvendige for virksomhederne – og for alle os andre,” forklarer Christian. 

Medarbejderinddragelse via billedkunst

Et eksempel er FF Skagen A/S, der skulle fusionere med en fabrik i Hirtshals. Ledelsen ønskede at inddrage medarbejderne i processen, så derfor kom billedkunstner, Karsten Auerbach, forbi. 

I første omgang holdt han en heldags maleworkshop med alle 140 medarbejdere og herefter flyttede han ind på fabrikken med sit staffeli i en uge, hvor medarbejderne løbende fortalte ham om livet på virksomheden. 

Et ærligt og detaljeret syn med fokus på medarbejdernes holdninger

Det fysiske resultat blev 10 malede billeder, der dels viste fabrikkens fysiske rammer og dels indeholdt symboler for medarbejdernes udsagn om værdier, ønsker og visioner. På den måde fik FF Skagen et ærligt og detaljeret billede af medarbejdernes holdninger og de blev samtidig synlige for hele virksomheden.

“Det er fantastisk at få Karstens syn på vores virksomhed! Jeg er overrasket over de detaljer, han får med,” fortalte Johannes Palsson, adm. Direktør, FF Skagen. 

Kunsten skal bibeholde sin integritet og kvaliteten skal være høj 

Men selvom kunsten måske flytter sig rent fysisk, er det stadig kunsten i ren form, der er brug for. 

”Kunsten er essentiel for vores samfund og for den enkelte,” forklarer Christian. 

”Kunst tvinger os til at reflektere, til at spørge hvorfor vi er her – og når vi oplever kunst kommer vi tættere på vores indre legebarn. Det har vi brug for! Og det ved mange virksomheder, at de har brug for. Vi kan ikke bare indføre mere LEAN eller effektivisere os ud af udfordringerne; vi skal være kreative og innovative. Derfor er der ikke tale om at gå på kompromis med sin kunst, hvis man samarbejder med fx virksomheder. Kunstneren skal bevare sin integritet, sine skæve tanker og kunstneriske visioner. For virksomhederne vil gerne have bud på noget, de ikke har tænkt på før.” 

Spring ud fra vippen 

Når kunstnere og virksomhedsledere skal finde sammen er det som at lære at danse. 

”Vi skal lige mødes og lære hinanden at kende,” forklarer Christian. 

For nogle kunstnere kræver det måske et skift i perspektiv. 

”I stedet for at tænke, at man er nødt til at samarbejde med virksomheder på grund af økonomi, kan man se det som en spændende udfordring. Som noget man glæder sig til at komme i gang med – det kan give nye kunder, nye platforme og et helt nyt netværk. Mange virksomheder er i gang med et generationsskifte, og de nye ledere tænker på samme måde. De har også været på Roskilde, de er ikke nødvendigvis en art fra en fremmed planet,” mener Christian. 

Overvejer du at samskabe med virksomheder?

Hvis du overvejer at kaste dig ud i samskabelse og innovation med virksomheder, har Christian nogle gode råd: 

  1. Brug cases. Vis hvad andre har gjort og hvad de har fået ud af det. For virksomheder er cases det stærkeste argument 
  2. Når du har fået samarbejdspartnere, så få dem (altså virksomhederne) til selv at fortælle om processen, resultatet og kunsten 
  3. Start med de virksomheder, der allerede er i gang og bed om et godt råd til hvordan du kommer videre 

På CCR instituttet kan du finde cases fra eksisterende partnerskaber mellem kultur, kunst og erhvervsliv, blive klogere på hvilke virksomheder og fx kommuner der har fokus på partnerskaber og læses cases.

Dette interview blev oprindeligt bragt på AJKS.dk den 23. februar 2018.

Artikel på Altinget: Derfor har FN's Verdensmål vind i sejlene

Det følgende er et uddrag fra en netop publiceret Altinget-artikel om FN's 17 verdensmål. Altinget konkluderer efter en undersøgelse, at "danske ulandsorganisationer knuselsker verdensmålene og bruger dem aktivt i strategiarbejdet". Jeg giver her min forklaring på, hvorfor det forholder sig sådan.

 

Det forretningsmæssige aspekt i verdensmålene er samtidig én af forklaringerne på, at de har fået så massiv vind i sejlene. Det vurderer Christian Have, der er kreativ direktør i Have Kommunikation.

"Det er ikke længere bare noget med, at nu skal vi hjælpe og/eller dulme vores dårlige samvittighed," siger han.

Det skyldes blandt andet, at de 17 verdensmål fra 2015 har en radikalt anderledes anatomi end forgængeren. Man har ikke kun sat mål for fremgang i udviklingslandene – det er globale mål. Samtidig har man tænkt virksomhederne ind som en central del af løsningen.

"Verdensmålene rummer nogle nye dimensioner. Det vil sige, at du som virksomhed kan indgå nogle partnerskaber med en en ngo, som skaber værdi for dig selv. Så det bliver ikke kun en envejs-donationsmentalitet, men man siger i stedet: Nu går vi sammen om at opnå nogle bestemte verdensmål," siger Christian Have.

Han peger samtidig på, at det er helt logisk, at ulandsorganisationerne bakker så massivt op om verdensmålene. Dels har man af dem et formål, som flugter fuldstændig med værdierne i verdensmålene. Og dels er de 17 FN-mål også med til at styrke deres position.

"De senere år er der blevet sat spørgsmålstegn ved deres administrationsprocenter. Samtidig er de påvirket af nogle folkestemninger, som peger i retning af, at man hellere vil hjælpe herhjemme. Og der tror jeg, verdensmålene kan være med til at give organisationerne legitimitet, fordi det bliver rigtig interessant at indgå partnerskaber med dem for en række aktører," siger Christian Have.

 

Læs hele artiklen her.

FN's 17 Verdensmål: Lad os redde verden inden 2030

Vi vil alle sammen gerne have det lidt bedre, end vi har det. Som sådan kunne vi jo bare begynde at spise sundere, gøre vores arbejde ekstra godt eller løbe en tur – og så høste de positive konsekvenser, det vil resultere i. Men der skal typisk mere til, før vi får taget os sammen.

Det kræver, at vi hæver vores bevidsthed og skuer længere frem end blot vores rutineprægede dagligdag. Når vi betragter vores liv i et større perspektiv, øges forståelsen for, at vi må tage hånd om tilværelsen på en ny måde – og den nemmeste måde at imødekomme kravet om forandringer er at sætte sig konkrete, realistiske mål.

Det betyder, at lige så snart, vi sætter os for, at vi vil tabe 5 kilo, have 2.000 kroner i lønforhøjelse eller gennemføre en halvmaraton, bliver det pludselig langt mere håndterbart for os. Samtidig ved vi, at det vil udløse en stærk tilfredsstillelse i os at indfri vores mål, hvormed vi lettere holdes til ilden.

Det er den samme målsætningsøvelse, som hele verden med FN’s 17 Verdensmål har kastet sig over. Målene dækker alt fra at afskaffe fattigdom til at bekæmpe klimaforandringerne. Fra at sikre ligestilling mellem kønnene til at mindske den sociale ulighed. Fra at sikre lige adgang til kvalitetsuddannelser til helt at udrydde hungersnød. Målene skal være indfriet i 2030. Det er noget andet end en overkommelig januarslankekur. Men psykologien bag er i sin grundform den samme. For Verdensmålene er netop realistiske.

Vi har allerede den viden og teknologi og de ressourcer, som er nødvendige for at indfri dem. Der er god grund til at tro, at vi som planet kan foretage denne bæredygtige omstilling til et globalt samfund, hvor økonomien ikke er det eneste vækstparameter. Selvom det kan virke uoverkommeligt.

Det opløftende er, at de mentale forandringsprocesser ofte finder sted hurtigere, end vi forventer. Kig eksempelvis på, hvordan man for blot få år siden kiggede noget hånligt på økologisk mad. Nu er der økologi i alt fra køledisken i Netto til burgerbarens snaskede delikatesser. Eller kig på #MeToo-bevægelsen, der på blot få måneder har løftet den globale bevidsthed om nødvendigheden af kvinders ligestilling op på et hidtil uovertruffet niveau.

Så Verdensmålene er afgjort ikke blot nogle flotte, men i øvrigt utopiske visioner. Det er reelle mål, som vi vitterligt kan opnå, inden kalenderen viser 2030. De yngre generationer forstår vigtigheden af målene på et intuitivt plan. De ved, at der ikke er megen verden at overtage, hvis vi ikke som planet strammer os gevaldigt an.

Sværere er det med de ældre generationer. Men heri ligger den helt store genistreg i verdensmålene: Det er ikke en hundredeårsplan. Målene skal netop indfries inden for en overskuelig årrække. De fleste af os, der ikke er helt unge længere, tør trods alt godt tro på at leve til og med 2030.

Så vi har al grund til at føle os motiverede. Om ikke andet, så fordi vores fælles bedrift vil være én, som de fremtidige generationer for altid vil takke os for.

Bragt i Fyens Stiftstidende, 12. februar 2018.