Christian Have er en af Danmarks mest efterspurgte foredragsholdere, debattører og moderatorer. Med sig har han den alsidige viden og ekspertise, som han har opbygget over tre årtier, og som altid bliver bragt i spil – sammen med Christians mange idéer og bud på, hvordan kunsten og kulturen, livet og vores demokrati kunne tage sig anderledes og bedre ud.

Således er Christian ikke bange for at skabe debat og presse folk ud af deres komfortzoner. Målet er nemlig altid at være en aktiv og dagsordensættende debattør, som efterlader et tydeligt aftryk hos såvel tilhørerne som dem, han debatterer med eller er ordstyrer for.

Emnerne og sammenhængene, som Christian medvirker i, er mangfoldige, men fællesnævnerne er typisk kunst og kultur, kommunikation, oplevelsesøkonomi og medieudviklingen. Herunder kan du læse mere om disse tematikker.

Christian er en ofte benyttet kommentator på Kulturen på News, han har været fast paneldeltager i Kulturknuserne på P1 og Meningsmaskinen på Lorry, og han er fast kulturklummeskribent for Fyens Stiftstidende. 

Ønsker du at booke Christian til et foredrag eller en debat, kontakt da venligst Christians PA Johanne Asingh på 27 20 55 42 eller johanne@have.dk.

 

 

CORPORATE CULTURAL RESPONSIBILITY:
NYE BÆREDYGTIGE FORRETNINGSMODELLER FOR KUNSTEN OG KULTUREN

Det danske kulturliv står foran en ny guldalder. I hvert fald hvis kulturaktørerne og erhvervslivet begynder at indgå nye, kreative partnerskaber, som kommer begge parter til gavn. Og når der skabes vækst for både kunsten og kulturen på den ene side og erhvervslivet på den anden, kommer det hele samfundet til gode.

Sådan skriver Christian Have i bogen Den Nye Guldalder – Kunsten som vækstmotor, der også danner udgangspunkt for et foredrag fyldt med konkrete anvisninger og cases.

Desuden fokuserer foredraget på Corporate Cultural Responsibillity – et nyt kulturbegreb, som har til formål at rette fokus på et nyt kulturelt ansvar, der ikke længere kun skal være forbeholdt det offentlige, men også hos private virksomheder, fonde og alle os andre.

 

MEDIEBILLEDET UNDER RADIKAL FORANDRING:
BRANDING, STORYTELLING OG POSITIONERING

Dagbladenes oplagstal styrtdykker samtidig med, at de digitale og sociale medier stormer frem. 2004 er den aktuelle mediesituations år nul, og de nye medier betyder en lige så radikal ændring for vores samfund, som fremkomsten af bogtrykkerkunsten i 1450 gjorde i sin tid. Men hvad ligger der i disse ændringer, og hvordan bør man forholde sig til dem?

Hvorfor er behovet for synlighed i det offentlige rum så stort i dag? Hvordan ser kultur- og mediebilledet egentlig ud? Hvilke internationale tendenser og kulturmønstre tegner sig i Danmark, og hvad er baggrunden for dem? Og hvordan opnår man denne eftertragtede synlighed i det komplekse mediebillede?

 

KUNSTEN AT OVERLEVE SOM KUNSTNER

I dette foredrag, som kan skræddersys til alle typer af kunstnere, sætter Christian Have fokus på, hvordan man som kunstner skaber en bæredygtig karriere. Uanset om man er musiker, billedkunstner, forfatter eller skuespiller, har vilkårene for overlevelse nemlig ændret sig markant i løbet af de seneste år. 

Den digitale revolution har forandret, hvordan vi som samfund kommunikerer, interagerer og forbruger. Samtidig er kulturstøtten nedadgående, og der er generelt færre offentlige midler, der kan understøtte en karriere som kunstner. Arbejdsmarkedet har også ændret sig, og det betyder færre faste stillinger til kunstnerne, som i stedet må indstille sig på en mere projektorienteret karriere.

Det betyder, at man som kunstner er nødt til at tænke sig selv som en virksomhed, der opbygger netværk og indgår tværfaglige partnerskaber. Som forstår værdien i at handle strategisk – og ikke mindst i at kommunikere sig selv skarpt via en bred vifte af platforme. Med de forandrede vilkår er der nemlig også opstået en bred vifte af nye og inspirerende muligheder for at sikre sin karriere den eftertragtede bæredygtighed.

 

DRØMMEN OM BERØMMELSE:
CELEBRITYKULTUREN – DEN NYE SAMMENHÆNGSKRAFT

Celebritykulturen kommer ikke blot til udtryk i vores medieforbrug, vores valg af politikere og vores sociale adfærd – drømmen om berømmelse udgør selve fundamentet for vores kultur i dag.

Christian Have afkoder celebritykulturen, sætter den i perspektiv og skitserer, hvordan den har vundet indpas blandet politikere, i erhvervslivet og i samfundet generelt – og hvorfor dette har langt større konsekvenser for vores individuelle identitetsdannelse og fælles demokrati end dyrkelsen af de egentlige kendisser. 

 

MORGENDAGENS OPLEVELSESSAMFUND:
KOMMERCIELLE OG KREATIVE EVENTS

Hvad er den aktuelle udvikling inden for oplevelsesøkonomien? Hvilke trends og tendenser dominerer netop nu? Hvor er vi på vej hen? Oplevelsesøkonomien er ikke blot en separat størrelse, men derimod et aspekt, som påvirker både individer, virksomheder og offentlige institutioner – og dermed samfundet som helhed.

En oplevelse i en oplevelsesøkonomisk optik omtales typisk som en event. En kommunikerende begivenhed, som rummer et stort markedsføringsmæssigt potentiale, og overordnet set kan events deles op i henholdsvis kommercielle og kreative events. Den særlige event-DNA, der ligger til grund for begge, giver et grundigt indblik i, hvordan de hver især bør forstås, ligesom de illustrerer, hvordan vi bør forstå oplevelsessamfundets særlige mekanismer.