Bestyrelsesposter

Christian Have har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde, og aktuelt er han blandt andet at finde i følgende institutioners bestyrelser:

  • Copenhagen Jazz Festival
  • Teaterbilletter.dk/SCENIT
  • Frederiksberg Museerne
  • Gerlev Idrætshøjskole
  • Dansk Talentakademi
  • Dramafronten

Desuden sad Christian i Det Kgl. Teaters bestyrelse fra 2011-2015.

Den fulde liste kan erhverves via henvendelse til Christian Haves PA Johanne Asingh på johanne@have.dk.